Начало ДМСГД - ВРАЦА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ДМСГ-Враца-Профил на купувача PDF Печат Е-поща

2014г.

Вътрешни правила за поддръжането на профила на купувача на Дом за медико-социални грижи за деца - гр.Враца.

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки

ID 9036464 /2014г. Публична покана

Документация за възлагане  чрез публична покана на обществена поръчка

Протокол от заседание на комисията за оценка и класиране на офертите по обществена поръчка "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД-Враца по обособени позиции".

Сключени договори във връзка с проведена обществена поръчка чрез публична покана, с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД-Враца по обособени позиции".

Информация за извършени плащания по сключени договори след проведена процедура по реда на глава осем А от ЗОП  за период 01.01.2015-31.01.2015 год.

 

Информация за извършени плащания по сключени договори след проведена процедура по реда на глава осем А от ЗОП  за период 01.02.2015-28.02.2015 год.

 

Информация за извършени плащания по сключени договори след проведена процедура по реда на глава осем А от ЗОП  за период 01.03.2015-31.03.2015 год.

 

Информация за извършени плащания по сключени договори след проведена процедура по реда на глава осем А от ЗОП  за период 01.04.2015-30.04.2015 год.

 

Информация за извършени плащания по сключени договори след проведена процедура по реда на глава осем А от ЗОП  за период 01.05.2015-31.05.2015 год. 

 

Информация за извършени плащания по сключени договори след проведена процедура по реда на глава осем А от ЗОП  за период 01.06.2015-30.06.2015 год.

 

Информация за извършени плащания по сключени договори след проведена процедура по реда на глава осем А от ЗОП  за период 01.07.2015-31.07.2015 год.

 

Информация за извършени плащания по сключени договори след проведена процедура по реда на глава осма А от ЗОП за периода 01.08.2015-31.08.2015г.

 

Информация за извършени плащания по сключени договори след проведена процедура по реда на глава осма А от ЗОП за периода 01.09.2015-30.09.2015г.

 

Информация за извършени плащания по сключени договори след проведена процедура по реда на глава осма от ЗОП за периода 01.10.2015-31.10.2015г.

 

Информация за извършени плащания по сключени договори след проведена процедура по реда на глава осма от ЗОП за периода 01.11.2015-30.11.2015г.

 

 

Информация за извършени плащания по сключени договори след проведена процедура по реда на глава осма от ЗОП за периода 01.12.2015-31.12.2015г.

 

 

 

2013г.

                                                   

Публична Покана 2013г.

Указания за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

Оферта за участие в обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 и глава осма от ЗОП

Техническа спецификация на стоките подлежащи на доставка

Ценова оферта

 
РЗИ град Враца, Powered by RIMEX Ltd.