Начало ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Профил на купувача PDF Печат Е-поща

2020 г.

 

 2020-06-09   14:45:21

Информация за събиране на индикативни оферти по реда на чл. 44 от ЗОП, за определяне стойността на разхода за „Цялостно решение (таблет и софтуерни приложения) за подпомагане на процесите по извършване на здравен контрол”

 

 

2020-01-14 09:58:21

Мини процедура с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, за нуждите на РЗИ - Враца” по Централизирана обществена поръчка по Рамково споразумение СПОР-23/13.11.2019 г.

 

  

 

2019 г.

 

2019-11-04-15:46:21

Събиране на индикативни оферти по реда на чл. 44 от ЗОП, за определяне стойността на разхода за Доставка на компютърна техника”.

 

 

 

2019-08-02-14:46:21

Събиране на оферти с обява „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на сградите на Регионална здравна инспекция – Враца”

 

 

 

 

2018 г.

 

2018-11-28

Оферта  за пазарни консултации с предмет: „Доставка на компютърна и офис техника”

Обява

Документация

Протокол № 1

Протокол № 2

 

 

2018-01-25  

Име на поръчката: “Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на обектите на РЗИ – Враца”

Договор № Д-2/19.04.2018 г.

Решение

Протокол

Документация

Oбразци на документи 

 

 

 

 

2017 г.

Обява за Търг за отдаване под наем

Документация 


2016 г.

Закон за обществените поръчки

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки по Закон за обществени поръчки

 

2015 г.

Закон за обществените поръчки

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

Вътрешни правила Закон за обществените поръчки

Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача

 

2015-1/ID 9039755/ОСИГУРЯВАНЕ И ПРОДАЖБА НА АВТОМОБИЛЕН БЕНЗИН А95 НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ЕВРОДИЗЕЛ-ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ВРАЦА

 13.03.2015 г.


Информация за извършени плащания по сключени договори след проведена процедура по реда на глава осем А  от ЗОП за период 01.01.2015-31.12.2015 год.

 

 

 

 2014-2 /ID 9035894 ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ОБОРУДВАНЕ  И  СЕРВИЗ НА ЕЛЕКТРО МЕДИЦИНСКА ПРЕНОСИМА СИСТЕМА ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА НА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВРАЦА 

 11.11.2014 г. 


ОТТЕГЛЕНА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9035641 "ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОМЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ 

 

ЗАПОВЕД ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА  ID 9035641  

 

2014-2/ID 9035641 - ДОСТАВКА, НА ЕЛЕКТР0-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ   

05.11.2014г.     

ДО УЧАСТНИЦИТЕ И КАНДИДАТИТЕ  ВЪВ  ВРЪЗКА С ПУБЛИЧНА ПОКАНА  9035641  от 05.11.2014г.

 

 

2014-1/ID 9035522  - ДОСТАВКА НА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ (ЛИНЕЙКА)  

04.11.2014г.

 

 
РЗИ град Враца, Powered by RIMEX Ltd.