Начало СТРУКТУРА
Структура и Органиграма PDF Печат Е-поща

 


С Т Р У К Т У Р А

на

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  - ВРАЦА

 

 

 

Ръководство

     Директор  д-р Кети Ценова    

     Заместник-директор  д-р Ирена Видинова     

    Главен секретар  д-р Татяна Тодорова              

 

 

 

    3

1

1

1

Обща администрация                          

1. Дирекция "Административно - правно, финансово и стопанско обслужване”

  14

 

Специализирана администрация                                       

2. Дирекция „Медицински  дейности”

 63

11

3. Дирекция „Надзор на заразните болести”  

   отдел ,,Противоепидемичен    контрол”

   отдел ,,Медицински   изследвания”        

 

   17

10

6

4. Дирекция„Обществено здраве”     

   отдел ,,Държавен здравен контрол”

   отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”

   отдел ,,Радиационен  контрол”

 

 

    23

10

6

6

5. Дирекция „Лабораторни  изслевания   

 

12

 

Всичко длъжности в РЗИ - Враца

 

   80

 

             

                           

 

                                          

 

 

 

 

                                     ОРГАНИГРАМА  НА РЗИ - ВРАЦА

 

 

 

 

 

 

 

 
РЗИ град Враца, Powered by RIMEX Ltd.