Начало НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ Седмична информация
Седмична информация за медиите PDF Печат Е-поща

 2020 година

На телефонен номер 087 9144830, в рамките на работното време (от 8.30 до 17.00 часа) може да бъде предоставяна информация, относно COVID-19.

 

Актуална информация към 05.10.2020 г.

 

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН за периода 28.09 - 02.10.2020 г.

 

На 15 октомври  ще заработи Информационната система за контрол на медицинската експертиза или Информационната база данни (ИБД).

 

Актуална информация към 04.10.2020 г.

 

Актуална информация към 02.10.2020 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID – 19 - Разпространение по области до 27.09.2020 г

 

Актуална информация към 01.10. 2020 г.

 

Актуална информация към 30.09.2020 г.

 

Заповед № РД-01-549/30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Заповед № РД-01-548/30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Заповед № РД-01-547/30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Актуална информация към 29.09.2020 г.

 

Филм „Тръгваме на училище, Вирусът-НЕ, можете да намерите на адрес:  https://www.youtube.com/watch?v=ASZSA69Hc_0

 

 Актуална информация към 28.09.2020 г.

 

 СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН за периода 21 - 25.09.2020 г.

 

 Актуална информация към 27.09.2020 г.

 

 Актуална информация към 26.09.2020 г.

 

 Актуална информация към 24.09.2020 г.

 

Молба за съдействие по изпълнението на дейностите за 2020 г. по Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.

 

 Актуална информация към 23.09.2020 г.

 

 Актуална информация към 22.09.2020 г.

 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА, ПОСЕЩАВАЩИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН за периода 14-18.09.2020 г.

 

Актуална информация към 21.09.2020 г.

 

Актуална информация към 20.09.2020 г.

 

Актуална информация към 19.09.2020 г. 

 

Актуална информация към 18.09.2020 г.

 

Актуална информация към 17.09.2020 г.

 

 Актуална информация към 16.09.2020 г.

 

 Актуална информация към 15.09.2020 г.

 

Актуална информация към 14.09.2020 г.

 

 
 

 

Актуална информация към 13.09.2020 г.

 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН за периода 08-11.09.2020 г.

 

14.09.2020 г. ПОКАНА към лечебните заведения от област Враца за провеждане на профилактични прегледи, съгласно задача 1.1 „Ранна регистрация на бременните, наблюдение по време на бременността и своевременна хоспитализация на родилките“, т. 1.1.2 „ Осъществяване на акушеро-гинекологични прегледи с мобилни кабинети в населени места  с компактно ромско население“ от Националния план за действие 2015-2020 г. на лица от ромски произход в населените места от област Враца

 

Актуална информация към 11.09.2020 г.

 

Курс за изпълнители на ДДД дейности 

 

 Актуална информация към 10.09.2020 г.

 

 Актуална информация към 09.09.2020 г.

 

 Актуална информация към 08.09.2020 г.

 

 Актуална информация към 07.09.2020 г.

 

 Актуална информация към 03.09.2020 г.

 

Актуална информация към 02.09.2020 г.

 

Актуална информация към 01.09.2020 г.

 

 Заповед № РД-01-487/31.08.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки


Актуална информация към 31.08.2020 г.

 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН за периода  24.08.2020 г. - 28.08.2020 г.


 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ И ГРАДИНИ


Актуална информация към 30.08.2020 г.

 

Актуална информация към 28.08.2020 г.

 

Актуална информация към 27.08.2020 г.

 

Актуална информация към 26.08.2020 г.

 

Актуална информация към 25.08.2020 г.

 

Актуална информация към 24.08.2020 г.

 

Актуална информация към 23.08.2020 г.

 

Актуална информация към 21.08.2020 г.

 

Актуална информация към 20.08.2020 г.

 

Актуална информация към 19.08.2020 г.

 

Актуална информация към 18.08.2020 г.

 

Актуална информация към 17.08.2020 г.

 

РЗИ – ВРАЦА ИЗПЪЛНЯВА ПО ГРАФИК ПРОБОВЗЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛА И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ВРАЦА

 

Седмичен бюлетин за периода 10.08.2020 г. - 14.08.2020 г.

 

 Актуална информация към 16.08.2020 г.

 

 Актуална информация към 14.08.2020 г.

 

Актуална информация към 13.08.2020 г.

 

Актуална информация към 12.08.2020 г.

 

Актуална информация към 11.08.2020 г.

 

Актуална информация към 10.08.2020 г.

 

Заповед № РД-01-459/11.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването


Актуална информация към 09.08.2020 г.

 

ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА COVID-19 НА ПЕРСОНАЛ И ПОТРЕБИТЕЛИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 

Актуална информация към 08.08.2020 г.

 

Актуална информация към 07.08.2020 г.

 

Актуална информация към 06.08.2020 г.

 

Актуална информация към 05.08.2020 г.

 

Актуална информация към 04.08.2020 г.

 

Заповед № РД-01-452/04.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Актуална информация към 03.08.2020 г.

 

Изследване за COVID-19 на персонал и потребители в специализирани институции за социални услуги и персонал на детски заведения 

 

Актуална информация към 02.08.2020 г.

 

Актуална информация към 31.07.2020 г.

 

Заповед № РД-01-448/31.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Заповед № РД-01-447/31.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Заповед № РД-01-446/31.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Актуална информация към 30.07.2020 г.

 

Заповед № РД-01-443/30.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Актуална информация към 29.07.2020 г.

 

 Актуална информация към 28.07.2020 г.

 

 Актуална информация към 27.07.2020 г.

 

Заповед № РД-01-438/27.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

 Актуална информация към 26.07.2020 г.

 

 Актуална информация към 25.07.2020 г.

 

 Актуална информация към 24.07.2020 г.

 

Актуална информация към 23.07.2020 г.

 

Актуална информация към 22.07.2020 г.

 

Актуална информация към 21.07.2020 г.

 

Седмичен бюлетин за периода 13.07.2020 г. - 17.07.2020 г.

 

Актуална информация към 20.07.2020 г.

 

Актуална информация към 19.07.2020 г.

 

Актуална информация към 18.07.2020 г.

 

Актуална информация към 17.07.2020 г.

 

Заповед № РД-01-409/17.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Актуална информация към 16.07.2020 г.

 

Заявление - Предписание за  карантина се отменя от Регионалната здравна инспекция която го е издала 

 

Заповед  РД-01-144 от 16.07.2020 г. на Директора на РЗИ - Враца за отмяна на предписания за карантина от ГКПП Оряхово

 

Актуална информация към 15.07.2020 г.

 

Заповед № РД-01-405/15.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Заповед № РД-01-404/15.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Заповед № РД-01-403/15.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Заповед № РД-01-402/15.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Актуална информация към 14.07.2020 г.

 

Актуална информация към 13.07.2020 г.

 

 

 

Седмичен бюлетин за периода 06.07.2020 г. - 10.07.2020 г.

 

Актуална информация към 12.07.2020 г.

 

Заповед № РД-01-399/12.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Актуална информация към 10.07.2020 г.

 

Актуална информация към 09.07.2020 г.

 

Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Актуална информация към 08.07.2020 г.

 

Актуална информация към 07.07.2020 г.

 

Актуална информация към 06.07.2020 г.

 

 

МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА

 

 

 Актуална информация към 05.07.2020 г.

 

Седмичен бюлетин за периода 29.06.2020 г. - 03.07.2020 г.

 

 

СПРАВКА  относно осъществения контрол от РЗИ-Враца по спазване на заповедите на г-н Кирил Ананиев, министър на здравеопазването, във връзка с обявената пандемия от COVID-19 за периода от 29.06.2020 г.- 03.07.2020 г.

 

Актуална информация към 03.07.2020 г.

 

Възстановяване  на нормален режим на работа на РЗОК Враца - от 06.07.2020 г. (понеделника) РЗОК Враца възстановява работата си с договорни партньори и граждани по обичайния ред в сградата на РЗОК - гр.Враца, ул. "Иваница Данчов" № 2, при строго спазване на въведените противоепидемични мерки.

 

Актуална информация към 02.07.2020 г.

 

Актуална информация към 01.07.2020 г.

 

Актуална информация към 30.06.2020 г.

 

Заповед № РД-01-372/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Заповед № РД-01-371/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Заповед № РД-01-370/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Актуална информация към 29.06.2020 г.

 

Заповед РД-01-133 от 30.06.2020 г. на Директора на РЗИ - Враца  за отмяна на Предписание № ЗП-02-390/11.06.2020 г.

 

Актуална информация към 28.06.2020 г.

 

Актуална информация към 27.06.2020 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID – 19 - Разпространение във Врачанска област.

 

 

СПРАВКА  относно осъществения контрол от РЗИ-Враца по спазване на заповедите на г-н Кирил Ананиев, министър на здравеопазването, във връзка с обявената пандемия от COVID-19 за периода от 22.06.2020 г.-26.06.2020 г.

 

Актуална информация към 26.06.2020 г.

 

Считано от 29.06.2020 г., административното обслужване на граждани и договорни партньори на РЗОК – Враца, ще се осъществява в административната сграда на РЗИ – Враца, ул. „Черни Дрин” № 2, фоайе, при обособено самостоятелно помещение и при спазване на противоепидемичните мерки.

Работно време: 09:00 часа до 17:30 часа.

Телефон за връзка с РЗОК – Враца: 092 686 110

 

Актуална информация към 25.06.2020 г.

29.06.2020 г. - Ден на безопасността на движението по пътищата в Република България.

 

Актуална информация към 24.06.2020 г.

 

Актуална информация към 23.06.2020 г.

 

Актуална информация към 22.06.2020 г.

 

Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

 Информационен бюлетин за периода 15.06.2020 г. - 19.06.2020 г.

 

Актуална информация към 21.06.2020 г. Забележка: Новооткритият случай е на мъж на 65 години от община Враца, хоспитализиран в СБАЛПФЗ - Враца. Има едно контактно лице, което е изследвано и е под карантина.

 

 

Актуална информация към 19.06.2020 г.

 

Заявление - Предписание за  карантина се отменя от Регионалната здравна инспекция която го е издала

 

Заповед № РД-01-347/19.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Работна среща  между директорите на РЗИ, РЗОК от областите Враца, Монтана и Видин, МБАЛ "Христо Ботев" Враца и Управителя на Нов медицински център Враца

 

СПРАВКА  относно осъществения контрол от РЗИ-Враца по спазване на заповедите на г-н Кирил Ананиев, министър на здравеопазването, във връзка с обявената пандемия от COVID-19 за периода от 15.06.2020 г.-19.06.2020 г.

 

Актуална информация към 18.06.2020 г.

 

Актуална информация към 17.06.2020 г.

 

Заповед № РД-01-341/17.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Заповед № РД-01-338/13.06.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-341/17.06.2020 г.)

 

Актуална информация към 16.06.2020 г.

 

ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА COVID-19 НА ПЕРСОНАЛ И ДОМУВАЩИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 

Актуална информация към 15.06.2020 г.

 

Информационен бюлетин за периода 08.06.2020 г. - 12.06.2020 г.

 

Считано от 15.06.2020 г., ежедневното публикуване на актуалната информация за COVID-19 за деня, ще става до 12:00 часа на следващия ден. Това се налага, тъй като лечебните заведения въвеждат информация за заболелите в Информационната система за борба с COVID-19 до 22:00 часа, а лабораториите за извършените изследвания (включително изследванията, извършени в лабораториите на РЗИ – Враца) до 11:00 часа на следващия ден.

Справка за разпределен спирт към лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, ОПЛ и институции към 15.06.2020 

 

Заповед № РД-01-338/13.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-337/13.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-336/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-335/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-334/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-333/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-332/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 


Актуална информация към 12.06.2020 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИИТЕ

Поради непрофесионално поведение на определена местна медия и осъществено от нея грубо нарушение на чл. 32, ал. 2 от Конституцията на РБ, осъществено от медията изнасяне на данни за  здравословното състояние  на граждани в нарушение на ОРЗД, Закона за защита на личните данни и Закона за здравето, считано от 12.06.2020 г., Регионална здравна инспекция ще предоставя информация само в писмен вид.

Запитвания се отправят на електронната поща на РЗИ – Враца: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

 

Актуална информация към 11.06.2020 г.

 

Информационен бюлетин за периода 01.06.2020 г. - 05.06.2020 г.

 

Актуална информация към 05.06.2020 г.

 

Заповед № РД-01-314/04.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Актуална информация към 04.06.2020 г.

 

Заповед № РД-01-302/03.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Заповед № РД-01-301/03.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването 

 

Съобщение за провеждане на курс за изпълнители на ДДД дейности от 04.06.2020 г.

 

Актуална информация към 03.06.2020 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ. Заповед № РД-01-101/02.06.2020 г. на Директора на РЗИ - Враца

 

Заповед № РД-01-289/02.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването 

 

Актуална информация към 02.06.2020 г.

 

Заповед № РД-01-101/02.06.2020 г. на Директора на РЗИ - Враца

 

Заповед № РД-01-288/01.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването 

 

Информационен бюлетин за периода  26.05.2020 г. - 29.05.2020 г.

 

Актуална информация към 01.06.2020 г.

 

Заповед № РД-01-287/30.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването 

 

 Заповед № РД-01-285/29.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването 

 

 Заповед № РД-01-284/29.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването 

 

Актуална информация към 29.05.2020 г.

 

 

Актуална информация към 28.05.2020 г.

 

Актуална информация към 27.05.2020 г.

 

Информационен бюлетин за периода  18.05.2020 г. - 22.05.2020 г.

 

Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването 

 

Актуална информация към 26.05.2020 г.

 

Актуална информация към 22.05.2020 г.

 

Информацията за стойностите на гама-фона към 22.05.2020 г.

 

Информация за извършените анализи на питейната вода в град Враца за периода от 19.05. до 21.05.2020 г.


Заповед № РД-01-274/21.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването 

Актуална информация към 21.05.2020 г.

 

Информацията за стойностите на гама-фона към 21.05.2020 г.

 

Актуална информация към 20.05.2020 г.

 

Информацията за стойностите на гама-фона към 20.05.2020 г.

 

 Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ОПАСНОСТ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С COVID-19 В  БЪЛГАРИЯ  (СЪГЛАСУВАНО С МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО)

 

Указания на министъра на младежта и спорта относно функционирането на фитнес залите и фитнес центровете

 

Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца

 

Препоръки за потребителите при покупка на продукти за лична хигиена, в. т.ч. и дезинфекция

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID – 19 - Разпространение във Врачанска област.

 

Заповед № РД-01-271/19.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването 

 

Актуална информация към 19.05.2020 г.

 

Информацията за стойностите на гама-фона към 19.05.2020 г.

 

Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването 

 

Информационен бюлетин за периода  11.05.2020 г. - 15.05.2020 г.

 

Актуална информация към 18.05.2020 г.

 

Информацията за стойностите на гама-фона към 18.05.2020 г.

 

Актуална информация към 15.05.2020 г.

 

Информацията за стойностите на гама-фона към 15.05.2020 г.

 

Актуална информация към 14.05.2020 г.

 

Информацията за стойностите на гама-фона към 14.05.2020 г.

 

Определяне на условията и забраните за влизане на територията на Република България - Заповед № РД-01-265/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Условията за задължителна изолация и издаване на предписания от РЗИ - Враца - Заповед № РД-01-264/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Временни противоепидемични мерки - заведения, обекти, училища, градини и паркове Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Въвеждане на противоепидемични мерки  - Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

 

Актуална информация към 13.05.2020 г.

 

Информацията за стойностите на гама-фона към 13.05.2020 г.

 

Актуална информация към 12.05.2020 г.

 

Информацията за стойностите на гама-фона към 12.05.2020 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА

Видеоматериали за правилна употреба на ЛПС от медицинския персонал Видео материали за правилна употреба на ЛПС от медицинския персонал

 

Субтитрите могат да бъдат активирани, като кликнете върху бутона CC в долния десен ъгъл на видео екрана - от падащото меню, изберете българската опция.

Модул 1: Капков път / Предпазни мерки:

 

Модул 2: Въздушен път / Предпазни мерки:


CAF

 

Актуална информация към 11.05.2020 г.

 

Информацията за стойностите на гама-фона към 11.05.2020 г.

 

Информационен бюлетин за периода  04.05.2020 г. - 10.05.2020 г.

 

Актуална информация към 10.05.2020 г.

 

Актуална информация към 09.05.2020 г.

 

Актуална информация към 08.05.2020 г.

 

Информацията за стойностите на гама-фона към 08.05.2020 г.

 

Актуална информация към 07.05.2020 г. 

 

Информацията за стойностите на гама-фона към 07.05.2020 г.

 

Актуална информация към 06.05.2020 г. 

 

Информацията за стойностите на гама-фона към 06.05.2020 г.

 

Актуална информация към 05.05.2020 г. 

 

Информацията за стойностите на гама-фона към 05.05.2020 г.

 

Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене /градинки, тераси и др./ по прилагане на противоепидемиологични мерки във връзка с COVID 19

 

Заповед № РД-01-250/05.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването 

 

Актуална информация към 04.05.2020 г. 

 

Информационен бюлетин за периода  27.04.2020 г. - 03.05.2020 г.

 

Информацията за стойностите на гама-фона към 04.05.2020 г.

 

Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Актуална информация към 03.05.2020 г. 

 

Актуална информация към 02.05.2020 г. 

 

Актуална информация към 01.05.2020 г. 

 

Информацията за стойностите на гама-фона към 01.05.2020 г.

 

Актуална информация към 30.04.2020 г. 

 

Информацията за стойностите на гама-фона към 30.04.2020 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГР. ВРАЦА

 

Средни стойности по показатели: обща твърдост, рн, калций и магнезий на питейна вода – централно

водоснабдяване гр. Враца, квартал Бистрец, квартал Кулата и село Нефела за 2019 г. и 2020 г. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19 - Разпространение във Врачанска област

 

Актуална информация към 29.04.2020 г. 

 

Информацията за стойностите на гама-фона към 29.04.2020 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19 - Разпространение във Врачанска област

 

Актуална информация към 28.04.2020 г. 

 

Информацията за стойностите на гама-фона към 28.04.2020 г.

 

 

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението на гр. Враца за

периода от 20 до 26.04.2020 г.

 

Информацията за стойностите на гама-фона към 27.04.2020 г.

Информационен бюлетин за периода  20.04.2020 г. - 26.04.2020 г.

Информация относно организацията на работа в социалните услуги в област Враца с цел превенция разпространението на COVID-19.

 
 
 
 

Родителството в условията на COVID-19

1.     Време за общуване

2.     Бъдете позитивни

3.     Осигурете структура

4.     Лошо поведение

5.     Запазете спокойствие и контролирайте стреса

6.     Как да разговаряте за COVID - 19

Актуална информация към 23.04.2020 г.

Актуална информация към 22.04.2020 г.

Актуална информация към 21.04.2020 г.

Информационен бюлетин за периода  13.04.2020г. - 19.04.2020 г.

  Информационен бюлетин за периода  06. 04.2020 г. - 12.04.2020 г.

Информация относно смъртта на 52-годишна пациентка в МБАЛ "Христо Ботев" АД - гр.Враца

 

 

2019 година

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИ - ДЕЙНОСТ ПО КОНТРОЛ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО

 Â

 
 
2018 година

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 


 
 

2017 година

           Информация за  медиите справка за ОРЗ и ГРИП

 

2016 година  

 

График за смените на почивна база „Галата“- гр. Варна за 2016г. съгласно Заповед РД-08-115/07.06.2016г. 

 

       24 март - Световен ден за борба с туберкулозата

      Tематична проверка за спазване на нормативните разпоредби за забрана на тютюнопушенето в търговските обекти за хранене и развлечение на територията на област Враца  

            Поздравителен адрес за 15 март 

 

 

2015 година

 

Организирани събития

Екс пушачите са по-блестящи

30 - Октомври - "ДЕНА НА ЕКС ПУШАЧА" 31.10 - 19.11.2015г. - Отбелязване на Международния ден без тютюнопушене" на тема "ЕКС пушач БГ" 

Европейска Кампания "ЕКС ПУШАЧИТЕ СА НЕУДЪРЖИМИ"

НА  ВНИМАНИЕТО  НА  ВСИЧКИ МЕДИИ

         ОТБЕЛЯЗВАМЕ  ЕВРОПЕЙСКАТА  ИМУНИЗАЦИОННА  СЕДМИЦА 

          Туларемия - Листовка  

          Туларемия - Основни правила в диагностиката и проучването на случаи

 

 

 

2014 година

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАДОН В СГРАДИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ 2013 – 2017Г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОНТРОЛА НА ПЛУВНИТЕ БАСЕЙНИ

Информация във връзка с наводненията в Област Враца от 14.08.2014г. до 15.08.2014г.

Информация във връзка с наводненията в Област Враца от 13.08.2014г.

Информация във връзка с наводненията в Област Враца от 09.08.2014г. до 12.08.2014г.

Мерки за безопасност , почистване и дезиндекция на жилищата, пострадали от наводненията

 

Информация във връзка с наводненията в Област Враца от 08.08.2014г.

 

Информация във връзка с наводненията в Област Враца от 07.08.2014г.

Информация във връзка с наводненията в Област Враца

Листовка - Как да се предпазим от стомашно-чревна инфекция

КОНТРОЛ НА ПЛУВНИТЕ БАСЕЙНИ

ПРОВЕРКИ ЗА ОПАСНИ СТОКИ в периода 12.05.2014 г. - 23.05.2014 г.

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗИ – ВРАЦА ПО КОНТРОЛ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ЗА ПЕРИОДА 16.05.2014г. – 22.05.2014г.

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗИ – ВРАЦА ПО КОНТРОЛ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО  ЗА ПЪРВО  ТРИМЕСЕЧИЕ  НА 2014г.

ОТМЯНА НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНАТА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА

ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА

Контрол на тютюнопушенето

Надзор на грипа и ОРЗ

 

 

 

2013 година

 

01.01.2013-15.01.2013г.

 

 

 

 
РЗИ град Враца, Powered by RIMEX Ltd.