Начало ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Достъп до обществена информация PDF Печат Е-поща

 

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ  ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА РЗИ -ВРАЦА

 

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ В РЗИ - ВРАЦА, ПОДЛЕЖАЩИ НА КЛАСИФИКАЦИЯ КАТО СЛУЖЕБНА ТАЙНА

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ДОКУМEНТИ С НАМАЛЕНО НИВО НА КЛАСИФИКАЦИЯ НА "ПОВЕРИТЕЛНО"
 


Годишен отчет на РЗИ- Враца по закона за достъп до обществена информация за 2018 г.

Годишен отчет на РЗИ- Враца по закона за достъп до обществена информация за 2017 г.

Годишен отчет на РЗИ- Враца по закона за достъп до обществена информация за 2016 г.

Годишен отчет на РЗИ- Враца по закона за достъп до обществена информация за 2015 г.

Годишен отчет на РЗИ- Враца по закона за достъп до обществена информация за  2014 г.

Годишен отчет на РЗИ-Враца по закона за достъп до обществена информация за 2013 г.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

 


ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ)

 

  
   РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ
    
 

Вх. №

по ред

 

Дата на подаване

Вид на декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ(несъвместимост и при промяна)

Име, фамилия  

Месторабота

Длъжност

Забележка

1

02.01.2019

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Петко

Петков

РЗИ-Враца

Главен специалист

-

 

2

 

10.01.2019

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Зорница Александрова

РЗИ-Враца

 

Инспектор

-

3

01.02.2019

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Наталия Христова

РЗИ-Враца

Младши експерт

-

4

03.04.2019

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Десислава Стефанова

РЗИ-Враца

Главен специалист

-

                                                     

    РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ 

 

Имена

Длъжност и структура

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ 

Регистрационен

номер и дата

Декларирани обстоятелства

1

Ивалина Герговска

Главен специалист ДАПФСО

A0BAB5B7/23.05.2018г.

Интереси

2

Снежана Ангелова

Главен специалист ДАПФСО

6E7BOBB3/23.05.2018г.

Интереси

3

Теодора Иванова

Директор на дирекция АПФСО

52043B23/23.05.2018г.

Интереси

4

Иван Василев

Специалист ДАПФСО

1976D911/28.05.2018г.

Интереси

5

Ваклина Илиева

Главен инспектор ДМД

BD6DA851/28.05.2018г.

Интереси

6

Камелия Василева

Главен специалист ДОЗ

06DC0EFD/28.05.2018г.

Интереси

7

Оля Николова  

Главен инспектор ДМД        

96676475/28.05.2018г.

 Интереси 

8

Емилия Филипова  

Главен специалист ДМД

9ED52F68/28.05.2018г.

Интереси

9

Милянка Иванова

Главен експерт ДМД

1F544D42/28.05.2018г.

Интереси

10

Красимир Виденов

Директор на дирекция МД

610B84BB/28.05.2018г.

Интереси

11

Миглена Заркова

Главен инспектор ДОЗ

6ECDAE52/28.05.2018г.

Интереси

12

Татяна Лозанова    

Главен експерт ДОЗ  

A51A2BB6/29.05.2018г. 

Интереси

13

Светлин Борисов

Главен счетоводител ДАПФСО

B4613815/29.05.2018г.

Интереси

14

Анелия Евстатиева

Главен специалист ДМД

6173E51E/29.05.2018г.

Интереси

15

Божидар Кръстев

Главен експерт ДМД

3A1BBE6E/29.05.2018г.

Интереси

16

Иван Борисов

Инспектор ДНЗБ

A81185AB/29.05.2018г.

Интереси

17

Цветелина Илиева

Младши експерт ДАПФСО

5CC1E8C6/29.05.2018г.

Интереси

18

Велизар Петков

Главен инспектор ДОЗ

2A8D2263/30.05.2018г.

Интереси

19

Мариета Стоянова

Инспектор ДОЗ

A12D3BE1/30.05.2018г.

Интереси

20

Виктор Тодоров

Инспектор ДНЗБ

83A0E7C3/30.05.2018г

Интереси

21

Пламенка Бъзовска

Инспектор ДНЗБ

FB39B558/30.05.2018г.

Интереси

22

Боряна Петрова

Младши експерт ДНЗБ

A793EE4D/30.05.2018г.

Интереси

23

Севдалина Генова

Главен експерт ДНЗБ

2C6678D8/30.05.2018г.

Интереси

24

Йоана Пащрапанска

Главен инспектор ДНЗБ

B043461D/30.05.2018г.

Интереси

25

Петя Методиева

Младши експерт ДНЗБ

15E71C37/30.05.2018г.

Интереси

26

Калина Динкова

Младши експерт  ДМД

EB4EC230/31.05.2018г.

Интереси

27

Eлена Стоянова

Младши експерт ДНЗБ

0AEC460D/31.05.2018г.

Интереси

28

Цветанка Петрова

Инспектор ДНЗБ

3FD4515C/31.05.2018г.

Интереси

29

Николай Минчев 

Инспектор ДОЗ 

0CC8E61A/31.05.2018г.

Интереси

30

Павел Йолов

Инспектор ДНЗБ

B9069552/31.05.2018г.

Интереси

31

Сашко Александров

Главен експерт ДОЗ

FC950252/31.05.2018г.

Интереси

32

Ирена Петрова  

Заместник-директор РЗИ-Враца

CC8A7A8A/31.05.2018г.

Интереси

33

Любов Илиева

Началник на отдел ДЗК  ДОЗ

45640B01/31.05.2018г.

Интереси

34

Татяна Тодорова     

Главен секретар РЗИ-Враца     

B4D426F9/31.05.2018г.

  Интереси  

35

Цветелина Страшимирова

Старши юрисконсулт ДАПФСО

7355982B/31.05.2018г.

Интереси

36

Василка Стефанова

Младши експерт ДНЗБ

4A7A495D/31.05.2018г.

Интереси

37

Ина Димитрова

Главен инспектор ДОЗ

40804609/31.05.2018г.

Интереси

38

Елена Савчева

Началник на отдел  ПБПЗ ДОЗ

2B5DA086/31.05.2018г.

Интереси

39

Цветелина Георгиева

Инспектор ДНЗБ

FDD01818/01.06.2018г.

Интереси

40

Вилма Цветкова    

Старши инспектор ДОЗ  

78FDC6F6/01.06.2018г.

Интереси

41

Анета Методиева

Младши експерт ДЛИ

ED424C4E/01.06.2018г.

Интереси

42

Илонка Петкова

Главен специалист ДЛИ

DD632CD8/01.06.2018г.

Интереси

43

Марина Ненкова

Главен специалист ДЛИ

C630DD14/01.06.2018г.

Интереси

44

Валерия Иванова

Главен инспектор ДОЗ

CC92584B/01.06.2018г.

Интереси

45

Татяна Къчева  

Инспектор ДОЗ

4FFCC5D5/01.06.2018г.

Интереси

46

Теодора Върбанова  

Главен специалист ДЛИ

DC657E31/01.06.2018г.

Интереси

47

Иван Ралчев  

Инспектор ДОЗ

7AEB358A/04.06.2018г.

Интереси

48

Даниела Петкова

Инспектор ДНЗБ

D5FC1A25/04.06.2018г.

Интереси

49

Ива Кърчева

Главен експерт ДПФСО

2D1248D4/04.06.2018г.

Интереси

50

Стефан Павлов

Главен експерт ДЛИ

87B512D4/04.06.2018г.

Интереси

51

Мария Пирдопска  

Директор на дирекция ЛИ

FC3B8AE2/04.06.2018г.

Интереси

52

Стела Мечкова-Петрова

Началник на отдел ПЕК ДНЗБ

6F6B60C0/04.06.2018г.

Интереси

53

Виктор Викторов

Инспектор ДОЗ

75906B5C/04.06.2018г.

Интереси

54

Юлия Христова

Главен експерт ДЛИ

84CCE02F/04.06.2018г.

Интереси

55

Грозданка Найденова

Главен експерт ДЛИ

05D583C5/04.06.2018г.

Интереси

56

Йонета Бечева

Младши експерт ДЛИ

5C210DA4/04.06.2018г.

Интереси

57

Спаска Тодорова

Младши експерт ДЛИ

24CA420B/04.06.2018г.

Интереси

58

Марияна Нушкова

Главен експерт ДЛИ

5F7EEADD/04.06.2018г.

Интереси

59

Чавдар Манов

Началник на отдел МИ ДНЗБ

3774FCD6/04.06.2018г.

Интереси

60

Нели Петкова

Главен инспектор ДОЗ

A81B9038/04.06.2018г.

Интереси

61

Румяна Рашкова

Инспектор ДНЗБ

FEA64B61/06.06.2018г.

Интереси

62

Цветан Ангелов

Старши експерт ДОЗ

8B5C1F04/06.06.2018г.

Интереси

63

Незабравка Калмушка

Старши инспектор ДОЗ

45455E5A/06.06.2018г.

Интереси

64

Аделина Ангелова 

Инспектор  ДОЗ

8D524A8C/06.06.2018г.

Интереси

65

Катя Цветкова  

Инспектор ДОЗ 

DAC66DEE/06.06.2018г.

Интереси

66

Камелия Тинчева

Главен специалист ДМД

FB26F068/06.06.2018г.

Интереси

67

Румяна Докторовска

Главен специалист ДМД

2DE9CD06/06.06.2018г.

Интереси

68

Валентина Цветанова  

Главен специалист ДАПФСО

4D76C731/06.06.2018г.

Интереси

69

Искра Ценова

Главен специалист ДАПФСО

5CBB2404/07.06.2018г.

Интереси

70

Силвия Цветковска

Главен специалист ДАПФСО

E3757F85/07.06.2018г.

Интереси

71

Виктория Василева

Инспектор ДОЗ

6B75048D/07.06.2018г.

Интереси

72

Митко Василев

Главен специалист ДАПФСО

4A86CC17/07.06.2018г.

Интереси

73

Ваня Павлова

Главен експерт ДМД

77F90C96/07.06.2018г.

Интереси

74

Емил Петков

Директор на дирекция ОЗ

6617D879/08.06.2018г.

Интереси

 

  75

 

 Зорница Александрова

Встъпителни  декларации

 Инспектор ДОЗ

 

  89C17195/10.01.2019г.

 

              Интереси

  76 Петко Петков Главен специалист ДМД  4C836197/11.01.2019г.              Интереси
  77
 Наталия Христова  Главен специалист ДНЗБ  CАА27А55/13.02.2019г.              Интереси
  78
 
 
РЗИ град Враца, Powered by RIMEX Ltd.