Работно време PDF Печат Е-поща

“ФРОНТ” ОФИС

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ:

                                                от 08:30 часа до 17:00 часа

     В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време, съгласно чл.10 ал.4 от Наредба за административното обслужване  (загл. изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 01.06.2008 г.) 

                                                          ЕДНО ГИШЕ  

главен специалист KАО-гише   от   8.30 ч.  до 12:30 ч.  и   от   13.00 ч.  до 17:00 ч.       главен специалист касиер          от 12.30 ч.  до 13:00 ч.

телефон:  / +359 / 092-62-63-77;  вътрешен 101 

                                                          ДЕЛОВОДСТВО

главен специалист организатор АО от   8.30 ч.  до 12:30 ч.  и от  13.00 ч.  до 17:00 ч.  главен специалист  деловодител      от  12.30 ч.  до 13:00 ч.

телефон:  / +359 / 092-62-63-77; вътрешен 220

адрес: гр.Враца, ул.” Черни Дрин „ № 2

e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. интернет страница: www.rzi-vratsa.com 

 
РЗИ град Враца, Powered by RIMEX Ltd.