Приемно време PDF Печат Е-поща

ГРАФИК ЗА ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ГРАЖДАНИ В РЗИ Враца

 

 

  Директор                                -  вторник       от 10.00ч.  до 12.00ч.

 

  Зам. Директор                        - понеделник от 14.00ч.  до 16.00ч 

      и сряда         от 11.00ч.  до 12.00ч.

 

  Главен  секретар                    - понеделник от 14.00ч.  до 16.00ч 

      и  сряда        от 11.00ч   до 12.00ч.

 

  Главен  юрисконсулт            - всеки  ден    от 10.00ч.   до 12.00ч.

 

 Директорите на дирекции     - вторник        от 10.00ч.  до 12.00ч

      и четвъртък от 14.00ч   до 16.00ч

 

 

Графикът е поставен на  видно място в сградата  на РЗИ Враца

и на електронната страница на инспекцията.

 
РЗИ град Враца, Powered by RIMEX Ltd.