Начало НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ PDF Печат Е-поща

 2020 г.

 

Заповед № РД-01-96/20.02.2020 г. на МЗ

Листовка - Как да поставяме и отстраняваме личните предпазни средства (ЛПС)


Насоки на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм за нуждите от лични предпазни средства (ЛПС) в лечебните заведения за обслужване на хоспитализирани пациенти със съмнение за или с доказана инфекция на нов Коронавирус 2019-nCoV  

 

Временни насоки за почистване в обекти, различни от лечебни заведения, в контакт с 2019-nCoV


 

 

АНТИСПИН кампанията за 14.02.2020 г. - „Свети Валентин – Ден на влюбените“

 
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ - ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ  ОТЧЕТИ ПО ИМУНОПРОФИЛАКТИКАТА ПРЕЗ 2020 г.

 

 

 

Заповед № РД-01-16/11.02.2020 г. - Отмяна на противоепидемичните мерки във връзка с обявената грипна епидемия на територията на обл.Враца.

 

 

Превенция и контрол на инфекциите при медицинско обслужване на пациент със съмнение за нова инфекция с коронавирус (nCoV

Лабораторни изследвания за нов коронавирус 2019 (2019-nCoV) при съмнение за инфекция при хора

 

 

Насоки на Европейския център по превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм за наблюдение при лица, които са имали контакт със случай на нов коронавирус

 

ПИСМО ДО ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БП И ИБМП (ОПЛ, СИМП, МЦ, ДКЦ, ЦСМП, МБАЛ, СБАЛ, КОЦ, ЦПЗ, ЦКВЗ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА

 

 

 

 

 

 

 1)     Заповед № РД-01-8 / 04.02.2020г. на Директора на РЗИ-Враца относно обявяване на грипна епидемия и предприемане на противоепидемични мерки от ЛЗ БП в обл.Враца

2)       Заповед № РД-01-9 / 04.02.2020г. на Директора на РЗИ-Враца относно обявяване на грипна епидемия и предприемане на противоепидемични мерки от ЛЗ за ИБМП в обл.Враца ;

3)       Заповед № РД-01-10/ 04.02.2020г. на Директора на РЗИ-Враца относно обявяване на грипна епидемия и предприемане на противоепидемични мерки от заведенията за медико-социални и социални грижи за деца и възрастни хора в обл.Враца

4)       Заповед № РД-01-11/ 04.02.2020г. на Директора на РЗИ-Враца относно обявяване на грипна епидемия и предприемане на противоепидемични мерки в  детските и учебни заведения в обл.Враца

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА

 


 

ДЕФИНИЦИЯ ЗА СЛУЧАЙ НА НОВ КОРОНАВИРУС (2019-nCoV) За целите на надзора на инфекции, предавани с 2019-nCoV

 

 

 

Информация  и препоръки за лица пътуващи и пристигащи от Китай във връзка с епидемичната ситуация от Остър респираторен синдром , свързан с нов  Коронавирус

 

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ ГРИП И ОРЗ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА КЪМ 28.01.2020 Г.

 

Споразумение № ДО1-ЗЗ7/З0.12.2019г. между Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието, храните и горите, за изпълнение на Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в системата на предучилищното и училищно образование.

 

 

  ЗАПОВЕД № РД-01-5/28.01.2020г.НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ - ВРАЦА 

 

 

 

През последната седмица (4-та на 2020г.)  на територията на област Враца заболеваемостта с грип и ОРЗ е 242.26, като общата за същата седмица в страната е 227.21. При сравнение с заболеваемостта в областта за предходната седмица (3-та на 2020г.), която е 166.12 се забелязва повишаване на регистрираните заболели с грип и ОРЗ. Повишаването на броя на заболелите е във възрастовите групите: от 5 до 14 год. възраст и от 30 до 64 год. възраст.

До момента има постъпила информация от общо 10 училища на територията на област Враца за повишен брой на отсъстващи ученици, както и от 3 детски градини за намалена посещаемост на деца. В детските заведения и училища ще бъдат извършени проверки за установяване на процента отсъстващи с грип и ОРЗ и този на деца с други заболявания.

Въпреки големият брой отсъстващи деца в детските градини не се допуска сливането на групи поради усложнената епидемичната обстановка относно разпространението на грип и ОРЗ с цел недопускане на епидемични неблагополучия.

РЗИ - Враца продължава да следи и анализира епидемичните данни, като на 28.01.2020г. от 10 часа ще бъде свикан ,,Областният оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ“ за запознаване с епидемичната обстановка и предприемане на мерки.

 

 

 

 

 

      Указание за общи хигиенни и противоепидемични мерки в сезона на грипа и ОРЗ

 

 

Информация за случаи на пневмония - нов Коронавирус - Китай -2020

 

Уведомително писмо до ЛЗ област Враца - случаи на пневмония - нов Коронавирус - Китай -2020

 


Оперативен План за надзор и контрол на грипа и острите респираторни заболявания  (ОРЗ) в Област Враца 2019-2020 г.

 

 

2019г.

 

  ДОКЛАД С АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛА  НА НЕЙОНИЗИРАЩИТЕ ЛЪЧЕНИЯ, КАТО ФАКТОР НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА И НА ОБЕКТИТЕ, ИЗТОЧНИЦИ НА НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ В  ГРАД ВРАЦА

 

 

Уведомяваме Ви, че Служебна карта № 42 на д-р Севдалина Генова - главен инспектор в РЗИ - Враца, е невалидна  считно от 03.12.2019 г.

 

Доклад за шумовото натоварване в гр.Враца за 2019 г.

 

  Провеждане на проучване на обемна активност на радон в детски градини и детски ясли на територията на област Враца


 

21 НОЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ  - Спри сега за по - добро здраве утре”

Международният ден без тютюнопушене по традиция е всеки трети четвъртък на месец ноември. В тази връзка, чрез него се призовава всеки пушач да се опита да положи началото на  отказване от тютюнопупенето в името на собственото си здраве, както и здравето на  близки и приятели, кото присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи.

 

Контрол за спазване изискванията на чл.56 от Закона за здравето (тютюнопушене) на територията на гр.Козлодуй

 

СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА АНТИБИОТИЦИТЕ 11-17 Ноември 2019 г. - "ПРАВИЛНАТА  УПОТРЕБА НА АНТИБИОТИЦИТЕ"

 

 

 

 

 

 


 

 

7 НОЕМВРИ - 2019 Г.   ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА РАДОН“   

 


  НА ВНИМАНИЕТО НА  ВСИЧКИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДДД ДЕЙНОСТИ

 


На вниманието на всички лекари и лекари по дентална медицина, лечебни заведения за болнична помощ и лечебни заведения за извънболнична помощ

Новости в нормативната уредба в областта на организацията на работа на органите на медицинската експертиза:

 

Постановление № 267 от 22 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и  на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г., Обн. ДВ, бр. 84 от 25.10.2019 г.

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 4

Приложение №2 към чл. 7, ал. 4

Приложение №3 към чл. 7, ал. 4

Приложение №4 към чл. 8, ал. 1

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 3

Приложение № 8 към чл. 23, ал. 2

Приложение № 9 към чл. 24, ал. 8

Приложение № 11 към чл. 56, ал. 1

 

 

Резултати от анализите на проби от питейната вода в гр.Козлодуй за съдържание на хром в µg/l

 

  "Противогрипна имунизация за сезон – 2019-2020 г."

 

На вниманието на всички ОПЛ в обл.Враца, относно процедурни дейности във връзка с безплатните противогрипни ваксини, за лица над 65 години по Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019-2022 г.


Новости в нормативната уредба в областта на надзора на заразните болести и имунопрофилактиката

 

ЗНАЧЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТИП NEMATHELMINTHES-КРЪГЛИ ЧЕРВЕЙ

 


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГРАД ВРАЦА ЗА 2019 Г.

 

 

ЗАПАДНО-НИЛСКА ТРЕСКА 

 

ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ УХАПВАНИЯ НА КОМАРИ И КЪРЛЕЖИ

 

НА ВНИМАНИЕТО  НА ВСИЧКИ  ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ  ЛЕКАРИ  НА  ОБЛАСТ  ВРАЦА

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАБОЛЕЛИ  ЛИЦА С ХЕПАТИТ А В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА - СВЕДЕНИЕ ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139/6 ЮНИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 51 ОТ 2017 Г.)

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИ - ДЕЙНОСТ ПО КОНТРОЛ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ НА ХОРА С РИСКОВ ПРОФИЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ

  

          

06.06.2019 г. - 10:00 ч. - ПОКАНА   за Първи конгрес на Българската асоциация на помощник-фармацевтите

 

31.05.2019 г. - Световен ден без тютюн

 

31.05.2019 г. - 10:00 ч. - ПОКАНА за Първи конгрес на Българската асоциация на зъботехниците

 

 

ЕВРОПЕЙСКА ИМУНИЗАЦИОННА СЕДМИЦА  24-30 АПРИЛ 2019

 

 

 


 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА - УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИ БЕЛЕЖКИ НА УЧЕНИЦИ

 

 

МОНИТОРИНГ НА ПИТЕЙНИ ВОДИ В ОБЛАСТ ВРАЦА  ЗА  2019 г

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗИТЕ НА ПРОБИ ОТ ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГР.КОЗЛОДУЙ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ХРОМ В µG/L

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В  ГРАД  ВРАЦА ЗА ПЕРИОДА ОТ 30.09. ДО 04.10.2019 Г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГРАД ВРАЦА ЗА 2019 Г.

 

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01  до 31 март 2019 г.

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01 до 28 февруари 2019г.

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01  до 31 януари 2019 г.

 

 

 

 МОНИТОРИНГ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС ПО СЛУЧАЙ 15.03.2019 г.

 
 

от 18 до 22 март 2019 г.  - Информация за безплатни профилактични прегледи за Туберкулоза

 

Â

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА

МОРБИЛИ  2019 г.  - Епидемична обстановка и Мерки за  недопускане на местно разпространение на заболяването

 
 
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ В ОБЛ. ВРАЦА ОТНОСНО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ  ОТЧЕТ ПО ИМУНОПРОФИЛАКТИКАТА ПРЕЗ 2019 Г.

 

14 февруари - Ден на влюбените 

 

ОТМЯНА НА ОБЯВЕНАТА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ В ОБЛАСТ ВРАЦА   - Заповед на Директора на РЗИ - Враца  № РД-01-18 от 05.02.2019 г. за отмяна на въведените противоепидемични мерки в ЛЗ за извънболнична и БМП, детските и учебни заведения и заведенията за медико-социални и социални грижи за деца и възрастни хора.   

 

ОБЯВЯВАНЕ НА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ - Заповеди на Директора на РЗИ - Враца за предприемане на противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението на ОРЗ и грип.

 

2018г.

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 г.

(Здравно - образователни материали)

(филми)

„Солта ползи и вреди за здравето“;

„Вредата от употребата на наргиле и цигари, и злоупотребата с алкохол“;

„Спри и се прегледай“.

 

 

ДО  ВСИЧКИ  ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ВРАЦА - УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТНОСНО ЗАБОЛЯВАНЕТО ТРИХИНЕЛОЗА И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ.

 Â 

НА BНИМАНИЕТО на  ВСИЧКИ  ОПЛ и Родилните отделения на МБАЛ в обл.Враца - ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ - Промяна на имунизационните схеми при прилагане на Имунизационния календар на Р.България считано от 01.10.2018г.

 

19.09.2018 г.  - Отбелязване на “ Европейски ден без загинали на пътя – EDWARD”, в рамките на Европейска седмица на мобилността (16 – 22 септември 2018 г.)

 Â 

 Съобщение за провеждане на курс за изпълнители на ДДД дейности от 19.09.2018г.

 

ЗАПАДНО-НИЛСКА ТРЕСКА Епидемична обстановка към месец септември-2018г. Мерки за  недопускане на местно разпространение на заболяването.

 

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА

МОРБИЛИ -  Епидемична обстановка към месец юли -2018г. Мерки за  недопускане на местно разпространение назаболяването.

 

Недопускане на местно разпространение на Малария, чрез ранно откриване на болни от малария и паразитоносители сред лицата, пристигащи от маларийни райони

 

Съобщение във връзка с информация, разпространявна в социалните мрежи за възможните неблагоприятни последици върху здравето при приготвянето и последващата употребата в домашни условия на играчка – желе:

 

 

Препоръки за действие при ухапване от кърлеж

 

Помощни брошури относно прилагането на Общия регламент относно защитата на личните данни

 

"Европейска имунизационна седмица 23-29 април 2018г."

 

МОНИТОРИНГ НА ПИТЕЙНИ ВОДИ В ОБЛАСТ ВРАЦА  ЗА  2018 г

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01  до  30 март  2018 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ  В ОБЛ. ВРАЦА  - От началото на 2018г. в страната са регистрирани 2 потвърдени случая на Легинелоза/Легионерска болест - Методично указание № 3 от 25.11.2003г за борба с легионелозите

 

 

14 февруари - Ден на влюбените 

 

ОТМЯНА НА ГРИПНАТА ЕПИДЕМИЯ -  Заповед № РД-10-84/06.02.2018г. на Директора на РЗИ гр. Враца

 Â 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ В ОБЛ. ВРАЦА ОТНОСНО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ  ОТЧЕТ  ПО ИМУНОПРОФИЛАКТИКАТА ПРЕЗ 2018 Г.


Указания на Директора на РЗИ - Враца с изх.№ КД-04-248/02.02.2018г.

График за раздаване на ваксини през 2018г.


Грипна епидемия - заповеди на Директора на РЗИ гр. Враца за предприемане на противоепидемични мерки:

Заповед №РД-10-70/29.01.2018 г. относно: Мерки за ограничаване разпространението на грип и ОРЗ в детските и учебни заведения

Заповед №РД-10-71/29.01.2018 г. относно: Мерки за ограничаване разпространението на грип и ОРЗ в заведенията за медико-социални и социални грижи за деца и възрастни хора 

 
 
 
 
 
 
2017г.
 

Отбелязване на 1 –ви Декември „Световен ден за борба със СПИН“ 

 

16 ноември - Международен ден без тютюнопушене  - Писмо на МЗ с изх. № 16-00-68/09.11.2017г. и План - програма за отбелязване на тематичния ден на тема "Пушенето и ти".

 

ДО ВСИЧКИ ОПЛ И СПЕЦИАЛИСТИ В ДОБОЛНИЧНА И БОЛНИЧНА ПОМОЩ - Писмо на МЗ с изх. 16-00-67/07.11.2017 - Епидемия от чума на остров Мадагаскар

 

На вниманието на общопрактикуващите лекари (ОПЛ) и лекарите специалисти по вътрешни болести от лечебни заведения за извънболнична помощ

       Уведомяваме Ви, че считано от 31.10.2017г. е в сила изменение и допълнение на НАРЕДБА № 15 ОТ 27 ЮНИ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ, ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ ТЪРГУВАТ С ХРАНИ, БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ и НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15/2006 Г. (ДВ, БР. 57 ОТ 2006 Г.)

 

Информация за медиите

 

Подкрепа за кампанията "NowWeMOVE България"

 

Кампания  31 МАЙ - Световен ден без тютюн под мото „Тютюнопушенето – заплаха за здравето и развитието”

 

ДО  ВСИЧКИ ОПЛ  в  ОБЛАСТ ВРАЦА - Писмо с Изх.КД-04-1322/29.05.2017г. на  ДИРЕКТОРА на  РЗИ гр. ВРАЦА

 

Писмо на МЗ с изх. 16-00-29/18.05.2017г. - Промени в Наредба 15 от 2005г. и приложения - листовки и биопродукти


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ В ОБЛАСТ ВРАЦА - ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАЛАРИЯ:

За информация на пътуващите в страни с разпространена малария!

 

 

МОНИТОРИНГ НА ПИТЕЙНИ ВОДИ В ОБЛАСТ ВРАЦА  ЗА  2017 г

  

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01  до 15 октомври  2017 г.

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 15  до 30 септември 2017 г.

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01  до 15 септември 2017 г.

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 15  до 31 август 2017 г.

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01  до 15 август 2017 г.

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 17  до 31 юли 2017 г.

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 03 до 14 юли 2017 г.

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 16 до 30 юни 2017 г.

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01 до 16 юни 2017 г.

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 15 до 31 май  2017 г.

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 02 до 15 май  2017 г.

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 03 до 28 април 2017 г.

 

НЦОЗА - Печатни и електронни издания

 

Практически съвети  

Какво представлява солта?

Какво ще спечелите, ако спрете да пушите?

Хипертония

  

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ В ОБЛАСТ ВРАЦА - ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОРБИЛИ:

  Заповед РД-10-65/22.02.2017г. относно провеждането на избори за народни представители на       26 март 2017г.

 

14 февруари -НАЦИОНАЛНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ В ДЕНЯ НА ВЛЮБЕНИТЕ


Указания  на Европейската Комисия и Постоянния комитет по прекурсорите във връзка с Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. Oтносно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества

 

 

 

2016г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ В ОБЛ.ВРАЦА - ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ВАКСИНИ ПРЕЗ 2017Г. ПО МЕСЕЦИ

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ В ОБЛ.ВРАЦА ОТНОСНО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ ОТЧЕТ ПО ИМУНОПРОФИЛАКТИКА ПРЕЗ 2017Г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ В ОБЛ.ВРАЦА

 

ПЪРВИ ДЕКЕМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН

Актуални данни за регистрирани случаи с ХИВ инфекция към 30.11.2016 г.

         

Съобщение за Националния ученически конкурс "Посланици на здравето"

17 НОЕМВРИ 2016 Г. - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛ. ВРАЦА - ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИ БЕЛЕЖКИ НА УЧЕНИЦИ 

             

ДО ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ДОБОЛНИЧНА И БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ОБЛ.ВРАЦА

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ В ОБЛ.ВРАЦА

н 

График за смените на почивна база „Галата“- гр. Варна за 2016г. съгласно Заповед РД-08-115/07.06.2016г. 

 

31 МАЙ - Световен ден без тютюн

 

24-30 Април 2016  Европейска имунизационна седмица

Банер

Да поговорим за предпазване от болести - Практическо ръководство за здравни работници и здравни медиатори

 

 

Образец на Договор между ЛЗ за ПИМП и ЦСМП

Информация от МУ Плевен - факултет "Обществено здраве"  за прием на студенти 2016/2017г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ - ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИМУНИЗАЦИИТЕ

 

24 март - Световен ден за борба с туберкулозата  

 

 

14 февруари - Ден на влюбените и Трифон Зарезан

 

2015 г.

 

 

01 декември - Световен ден за борба със СПИН

 

Съобщение за Националния ученически конкурс "Посланици на здравето"

50 години  Отдел "Радиационен контрол", Дирекция "Обществено здраве"

 

Организирани събития  във  връзка с 19 ноември 2015г.– Международен ден без тютюнопушене на тема „ЕКС пушач БГ”

Â

Профилактика на Грипа

 

Информация за гражданите от 21.08.2015г. 

 

Седмична  информация за перода от 30.06.2015г. до 05.07.2015г. за флуктоацийте на стойностите на гама-фона в постояния пост на РЗИ-Враца, относно възникналия  пожар в района на Чернобил

 

Информация за възникнал пожар в района на Чернобил

 

17 МАЙ - Международен ден за съпричастност със засегнатите от XИВ/СПИН

31 МАЙ - Световен ден без тютюн

 

ОТБЕЛЯЗВАМЕ  ЕВРОПЕЙСКАТА  ИМУНИЗАЦИОННА  СЕДМИЦА 

 

7 АПРИЛ – Световен ден на здравето

24 март - Световен ден за борба с туберкулозата

14 февруари - Ден на влюбените с послание "Да запазим посоката, да продължим пътя!"

Изменение и допълнение на Наредба №15/2005г. за имунизациите в Република България

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ-ВРАЦА  ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ ОТНОСНО ИМУНОПРОФИЛАКТИКАТА НА РМШ - 2015г.

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ВРАЦА,

УВЕДОМЯВА  визираните в Наредба № 15 / 2006г. ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

В сила от 01.01.2014г.,

се въвежда РЕГИСТЪР на ЛИЧНИТЕ ЗДРАВНИ КНИЖКИ, съгласно разпоредбите на  Наредба № 15 от 27 юни 2006г за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат и търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2006г., последно изм. и доп. ДВ. бр.106 от 10 Декември 2013г.)  

Необходими документи:

1.Заявление по образец;

2.Здравна книжка с отразени извършените задължителни изследвания, удостоверени чрез положени печати и подписи от съответните лаборатории и специалистите, извършили изследванията; заверка от извършил преглед общо- практикуващ лекар;

3.Документ за самоличност;

4.Удостоверение за настоящ адрес на лицето 

Не са предвидени такси за заверка на лична здравна книжка и вписване в регистъра                         

 

Дежурни телефони за празничните и почивните дни за подаване на сигнали от граждани за нарушаване на забраната за тютюнопушенето.

 

0879 144 748 - Д-р Емил Петков - Директор Дирекция "Обществено здраве"

0878 917 203 - Д-р Анета Ставрова - Директор РЗИ - Враца

 

 

 2014г.

 

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИ ДНИ НА ЗДРАВЕТО

20 Ноември - Международен ден без тютюнопушене

16 Ноември - Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

04 август - СТАРТИРА ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ

Проучване на здравния риск при деца от предучилищна възраст, изложени на пасивно пушене

Справка за дейността на РЗИ - Враца по контрол на тютюнопушенето за периода януари - май 2014г.

31 май - СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОВ ДИМ

18 май - Ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН

23 април - НАЦИОНАЛНА  КАМПАНИЯ „ДЕТСКАТА БЕЗОПАСНОСТ – СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА”

РЕГЛАМЕНТ за провеждане на Национален конкурс за детска рисунка и фотография/фотоколаж

формуляр за учатие на тема: "Победи опасността!"

РЕГЛАМЕНТ за провеждане на Национален конкурс за реализирана през 2014 г. инициатива/програма/проект в подкрепа на детската безопасност    

Заявление за учатие на тема: "В подкрепа на детската безопасност!"

ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ПО ТЕМИТЕ НА КОНКУРСА: НАРЪЧНИК ЗА ДЕТСКА БЕЗОПАСНОСТ

 

2013г. 

 

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИ ДНИ НА ЗДРАВЕТО

01 декември - Световен ден за борба със СПИН

21 ноември -  Световен ден без тютюнев дим

30 октомври - Контрол на дейността на обекти с обществено предназначение и магазини

16 октомври - Тематична проверка за здравословно хранене на децата

08 октомври - Oтбелязване на  Световния  ден за борба с остеопорозата

02 октомври - Оценени са разписанията за новата учебна година

Октомври - Месец за профилактика на остеопорозата и мускулно - скелетните заболявания

 "ДЕНЯ НА ЕКС ПУШАЧА" ВЪВ ВРАЦА

ЕВРОПЕЙСКА КАМПАНИЯ "ЕКС ПУШАЧИТЕ СА НЕУДЪРЖИМИ"

26 СЕПТЕМВРИ 2013г. "ДЕНЯ НА ЕКС ПУШАЧА"

Информация по Проект „Застъпници за пътна безопасност“

12 - август - Национална информационна кампания на проект "Спри и се прегледай"

06 - август ще се проведе "Информационна и скринингова кампания с измерване на костната плътност" в община Оряхово

 

1-7 август 2013г. -  Световната седмица на кърменето - Препоръки за здравословно хранене преди и по време на бременност и при кърмене

 

Прессъобщение - на 01.08.2013г. стартира Национална лятна АНТИСПИН КАМПАНИЯ

  • На 07.08.2013 г.  работата на терен на КАБКИС  при РЗИ - Враца ще е на открит плувен басейн в ресторант "Хъшове"  гр. Враца.  
  • На 14.08.2013 г.  работата на терен на КАБКИС при РЗИ - Враца ще е на открит плувен басейн в гр. Козлодуй .

 

15.07.2013г.  ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ 1223 

От 11.07.2013г. в Република България влиза в сила Регламент №1223/2009 /ЕО/ на Европейския парламент и Съвета от 30.11.2009г. относно козметичните продукти. 

За повече информация...

 

 

05 - юли ще се проведе "Информационна и скринингова кампания с измерване на костната плътност"  в община Бяла Слатина

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

31 - май - Световен ден без тютюнов дим

19 - май - Ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН

10 - май - Световен ден за движение за здраве

от 06 до 12.05.2013г. - Втора международна седмица по пътна безопасност, обявена с решение на ООН от 04 април 2012г. на тема „Безопастността на пешеходците”

 

Информационен материал  и  3 десет минутни филма

брошура - "Живота е с предимство"

 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ!

 НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ

 

 
 
РЗИ град Враца, Powered by RIMEX Ltd.