ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Печат

2019 г.

 


 

 ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ УХАПВАНИЯ НА КОМАРИ И КЪРЛЕЖИ

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА

 

МОРБИЛИ  2019 г.  - Епидемична обстановка и Мерки за  недопускане на местно разпространение на заболяването

 

ОТМЯНА НА ОБЯВЕНАТА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ В ОБЛАСТ ВРАЦА   - Заповед на Директора на РЗИ - Враца  № РД-01-18 от 05.02.2019 г. за отмяна на въведените противоепидемични мерки в ЛЗ за извънболнична и БМП, детските и учебни заведения и заведенията за медико-социални и социални грижи за деца и възрастни хора.   

 Â 

ОБЯВЯВАНЕ НА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ - Заповеди на Директора на РЗИ - Враца за предприемане на противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението на ОРЗ и грип.


 

ДО  ВСИЧКИ  ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ВРАЦА - УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТНОСНО  ЗАБОЛЯВАНЕТО 

ТРИХИНЕЛОЗА  И  ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ.


Препоръки за действие при ухапване от кърлеж

 

ЗАПАДНО-НИЛСКА ТРЕСКА Епидемична обстановка към месец септември-2018г. Мерки за  недопускане на местно разпространение на заболяването.

 


От началото на 2018г. в страната са регистрирани 2 потвърдени случая на Легинелоза/Легионерска болест - Методично указание № 3 от 25.11.2003г за борба с легионелозите

 

 

 

Грипна епидемия - заповеди на Директора на РЗИ гр. Враца за предприемане на противоепидемични мерки:

      

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА

МОРБИЛИ -  Епидемична обстановка към месец юли -2018г. Мерки за  недопускане на местно разпространение назаболяването.

 

МОРБИЛИ 

ЗИКА 

 

ЕБОЛА 

 

ТУБЕРКУЛОЗА 

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МАЛАРИЯ 

 

 

ИМУНИЗАЦИИ

 

ГРИП  и  ОРЗ

 

ТУЛАРЕМИЯ