Постановления Печат

 

Постановление №1 от 06.01.2011г за структурни промени в системата  на здравеопазването.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 ОТ 13 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДОМА ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ВРАЦА