Профил на купувача Печат

 2018

 

Â

 

Оферта  за пазарни консултации с предмет: „Доставка на компютърна и офис техника”

Обява

Документация

Протокол № 1

Протокол № 2

 

 

Име на поръчката: “Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на обектите на РЗИ – Враца”

Договор № Д-2/19.04.2018 г.

Решение

Протокол

Документация

Oбразци на документи 

 

 

 

 

2017

Обява за Търг за отдаване под наем

Документация 


2016

Закон за обществените поръчки

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки по Закон за обществени поръчки

 

2015

Закон за обществените поръчки

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

Вътрешни правила Закон за обществените поръчки

Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача

 

2015-1/ID 9039755/ОСИГУРЯВАНЕ И ПРОДАЖБА НА АВТОМОБИЛЕН БЕНЗИН А95 НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ЕВРОДИЗЕЛ-ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ВРАЦА

 13.03.2015 г.


Информация за извършени плащания по сключени договори след проведена процедура по реда на глава осем А  от ЗОП за период 01.01.2015-31.12.2015 год.

 

 

 

 2014-2 /ID 9035894 ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ОБОРУДВАНЕ  И  СЕРВИЗ НА ЕЛЕКТРО МЕДИЦИНСКА ПРЕНОСИМА СИСТЕМА ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА НА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВРАЦА 

 11.11.2014 г. 


ОТТЕГЛЕНА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9035641 "ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОМЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ 

 

ЗАПОВЕД ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА  ID 9035641  

 

2014-2/ID 9035641 - ДОСТАВКА, НА ЕЛЕКТР0-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ   

05.11.2014г.     

ДО УЧАСТНИЦИТЕ И КАНДИДАТИТЕ  ВЪВ  ВРЪЗКА С ПУБЛИЧНА ПОКАНА  9035641  от 05.11.2014г.

 

 

2014-1/ID 9035522  - ДОСТАВКА НА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ (ЛИНЕЙКА)  

04.11.2014г.