Обяви Печат

2020 г.

 
 
 

Покана към лечебните заведения от област Враца за провеждане на профилактични прегледи, съгласно задача 1.1 „Ранна регистрация на бременните, наблюдение по време на бременността и своевременна хоспитализация на родилките“, т. 1.1.2 „ Осъществяване на акушеро-гинекологични прегледи с мобилни кабинети в населени места  с компактно ромско население“ от Националния план за действие 2015-2020 г. на лица от ромски произход в населените места от област Враца

 

ОБЯВА на КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:  „Главен инспектор“ в дирекция  „Медицински дейности“ в Регионална здравна инспекция – Враца

 

ОБЯВА на КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: "Инспектор" в административно звено: дирекция "Обществено здраве", отдел "Държавен здравен контрол" в Регионална здравна инспекция - Враца

 

 2019 г.

ОБЯВА  на  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: “Главен инспектор” в административно звено: дирекция  „Медицински дейности“ в Регионална здравна инспекция - Враца.

 

 

ОБЯВА  на  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „Инспектор“ в административно звено: дирекция  „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол” в Регионална здравна инспекция - Враца.

 

 

ОБЯВА  на  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: "Инспектор" в административно звено: дирекция  „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол” в Регионална здравна инспекция – Враца.

 

ОБЯВА  на  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „Инспектор“ в административно звено: дирекция „Обществено здраве”, отдел „Радиационен контрол”  в  Регионална здравна инспекция  - Враца.

 

 
 

ОБЯВА  на  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „СТАРШИ ИНСПЕКТОР” в дирекция „Обществено здраве”, отдел „Радиационен контрол”  в Регионална здравна инспекция  - Враца.


ОБЯВА на КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Надзор на заразните болести”, отдел „Противоепидемичен контрол”  в  Регионална здравна инспекция – Враца.

 

ОБЯВА  на  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” в дирекция „Обществено здраве”,  отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”   в  Регионална здравна инспекция  - Враца.

 


 
 

  Покана за мобилен кабинет 

 

ОБЯВА на  КОНКУРС  ЗА  ДЛЪЖНОСТТА: "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР" в  дирекция "Медицински дейности"  в Регионална здравна инспекция  - Враца.

 Â

 

OБЯВА на КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" в дирекция "Надзор на заразните болести", отдел "Медицински изследвания" в Регионална здравна инспекция - Враца.

 Â 

       Â

ОБЯВА на КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:  "ИНСПЕКТОР"  в дирекция „Обществено здраве“, отдел "Радиационен контрол"  в  Регионална здравна инспекция  - Враца.2018 г.


Покана за Мобилен кабинет

П

 

ОБЯВА на КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:  "ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ"  в дирекция „Обществено здраве“ в  Регионална здравна инспекция  - Враца.

Прекратен конкурс за длъжността: "ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ"  в дирекция „Обществено здраве“ в  РЗИ - Враца въз основа на Заповед № РД-10-160 от 03.08.2018г.

 
 
ОБЯВА на КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:  "ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ"  в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ в Регионална здравна инспекция  - Враца.
 
Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за  длъжността:  "ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ"  в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ в Регионална здравна инспекция  - Враца.

 

ОБЯВА на  КОНКУРС  ЗА  ДЛЪЖНОСТТА: "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР" в  дирекция "Медицински дейности"  в Регионална здравна инспекция  - Враца.

Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за  длъжността:  „Главен инспектор” в  дирекция "Медицински дейности"  в  Регионална здравна инспекция - Враца.

 

 

 

 

2017г.

 

Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за  длъжността:  „Инспектор” в  отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция „Обществено здраве” в Регионална здравна инспекция - Враца.

 

ОБЯВА на  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: "ИНСПЕКТОР" в дирекция  „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“ в Регионална здравна инспекция  - Враца.

 

Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за  длъжността: „Главен инспектор” в отдел „ Пративоепидемичен контрол”, дирекция „Надзор на заразните болести”, Регионална здравна инспекция - Враца.

 OБЯВА на КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР" в дирекция "Надзор на заразните болести", отдел "Противоепидемичен контрол" в Регионална здравна инспекция - Враца.

 3

Протокол за за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Младши експерт „Икономика на здравеопазването, следдипломна квалификация и регистри”, дирекция „Медицински дейности” в Регионална здравна инспекция - Враца.

ОБЯВА на  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: Младши експерт "Икономика на здравеопазването, следдипломна квалификация и регистри" в дирекция "Медицински дейности" в Регионална здравна инспекция - Враца.

 

Покана за Мобилeн кабинет


Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността: "Инспектор" в административно звено: отдел"Държавен здравен кинтрол", дирекция "Обществено здраве" в  Регионална здравна инспекция - Враца.

ОБЯВА на  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ИНСПЕКТОР в дирекция  „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“ в Регионална здравна инспекция  - Враца.

 

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати  за длъжността "Инспектор" в дирекция "Обществено здраве", отдел "Държавен здравен контрол" в Регионална здравна инспекция - Враца

ОБЯВА на  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ИНСПЕКТОР в дирекция  „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“ в Регионална здравна инспекция  - Враца.

 

 

 

 

2016г.

Протокол за допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността "Старши инспектор" в отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето", дирекция "Обществено здраве", РЗИ -Враца

 

Протокол за допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността "Главен инспектор" в отдел "Държавен здравен контрол", дирекция "Обществено здраве", РЗИ -Враца

 

ОБЯВА  на КОНКУРС  ЗА  ДЛЪЖНОСТИТЕ: ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР в дирекция „Обществено здраве”, отдел „Държавен здравен контрол”  и  СТАРШИ ИНСПЕКТОР в дирекция „Обществено здраве”, отдел „Профилактика на болестите и  промоция на здравето”  в  Регионална здравна инспекция – Враца.  

  • Заявление за участие в конкурс
  • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС

ОБЯВА на КОНКУРС за ДЛЪЖНОСТТА: Главен експерт в дирекция "Надзор на заразните болести", отдел "Медицински изследвания" в РЗИ - Враца.

Прекратен конкурс за длъжността: Главен експерт в дирекция "Надзор на заразните болести", отдел "Медицински изследвания" в РЗИ - Враца въз основа на Заповед № РД-10-133 от 01.07.2016 г.

 

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  ”Главен счетоводител”  в административно звено- Дирекция АПФСО

 

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността ”Инспектор” в административно звено- отдел ПЕК,  Дирекция  „Надзор на заразните болести


ОБЯВА на КОНКУРС за ДЛЪЖНОСТТА: Главен счетоводител, Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" в РЗИ - Враца.

ОБЯВА на КОНКУРС за ДЛЪЖНОСТТА: Инспектор в отдел ПЕК, Дирекция „Надзор на заразните болести” в РЗИ -  Враца.


 

 

 

 

2015г. 

 

Уведомление

 

Покана за предоставяне на оферти за"Текущ ремонт на  хидроизолация на  покрива  на административна сграда на Регионална здравна инспекция Враца”- гр.Враца, ул.”Черни Дрин” №2.

 

 

Уведомление

Покана за Мобилeн кабинет

 

 КОЦ-В.Търново” ЕООД обявява конкурс за заемане на длъжността „Началник Отделение по клинична патология с цитологична лаборатория”

 

 

 

2014г.

КОНКУРС  ЗА  ДЛЪЖНОСТИ:  ИНСПЕКТОР, ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР И СТАРШИ ЕКСПЕРТ  В  РЗИ - ВРАЦА

1. ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР, ОТДЕЛ РК, Д ОЗ - ПРИКЛЮЧИЛ С НАЗНАЧЕНИЕ ОТ 01.01.2015Г.

2. ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ, ОТДЕЛ РК, Д ОЗ - ПРИКЛЮЧИЛ С НАЗНАЧЕНИЕ ОТ 01.01.2015Г.

3. ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР, ОТДЕЛ ПЕК, Д НЗБ, С РАБОТНО МЯСТО ВРАЦА  - ПРИКЛЮЧИЛ БЕЗ НАЗНАЧЕНИЕ СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛ №1 ОТ 11.11.2014Г. НА КОМИСИЯ СЪЗДАДЕНА СЪС ЗАПОВЕД №РД-10-234/10.11.2014Г НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ-ВРАЦА. 4. ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР, ОТДЕЛ ПЕК, Д НЗБ, С РАБОТНО МЯСТО БЯЛА СЛАТИНА - ПРИКЛЮЧИЛ С НАЗНАЧЕНИЕ ОТ 01.01.2015Г.