Етичен кодекс Печат

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -ВРАЦА

 

Получени сигнали за нарушение на Кодекса на поведение на служителите в държавната администрация и на Етичния кодекс на служителите в РЗИ-Враца за 2018 г.