Начало
РЗИ гр.Враца
Начало PDF Печат Е-поща

Риокоз Враца

    Регионална здравна инспекция Враца осъществява държавната здравна политика на територията на област Враца - общини: Враца, Мездра, Козлодуй, Оряхово, Бяла Слатина, Роман, Мизия, Борован, Хайредин и Криводол.

     РЗИ-Враца извършва държавен здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения на територията на следните области: Враца, Видин, Монтана, Плевен и Ловеч.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАВОДНЕНИЯТА В ОБЛАСТ ВРАЦА СЕ НАМИРА  В ГЛАВНО МЕНЮ

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ   ПОДМЕНЮ  СЕДМИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

 

2018г.

 

РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ 

 

 
РЗИ град Враца, Powered by RIMEX Ltd.