МЗ    БСА    Държавна администрация

На Вашето внимание

На телефонни номера 087 9144830 и 087 9144756 , в рамките на работното време (от 8.30 до 17.00 часа) може да бъде предоставяна информация, относно COVID-19. 


Имунизиране срещу COVID-19 в часовия диапазон от 18:00 до 23:00 часа може да се извърши, ако бъде заявено предварително от 9:00 - 12:30 часа предишния ден!

ТЕЛЕФОН: 0879 144 815

E-MAIL: covid19@rzi-vratsa.com

За организирани колективи може да се осигури мобилен екип след предварително заявяване на същия телефон.


ВАЖНО!

За тези, които имат поставени две дози от съответните ваксини срещу COVID-19, но по някаква причина не им е издаден имунизационен сертификат, могат да заявят издаването на такъв на ТЕЛЕФОН: 0879 144 815

E-MAIL: covid19@rzi-vratsa.com

Необходимо е да посочите ЕГН и Наименование на лечебното заведение, където е направена имунизацията и телефон за обратна връзка.

В рамките на 24 часа ще им бъде издаден!

Сертификатите съдържат уникален QR-код и не се подписват допълнително!