МЗ    БСА    Държавна администрация

Здравно-информационни материали

2023 г.

 

Информация за "Европейската седмица на изследването - 2023" и Листовка "ХИВ и СПИН - Фази на инфекциозния процес предизвикан от ХИВ"

Информация за "Европейската седмица на изследването - 2023"  (DOCX)

Листовка  "ХИВ и СПИН - Фази на инфекциозния процес предизвикан от ХИВ" (DOCX)

Европейска имунизационна седмица, 23-29 април 2023 г.

Разбирането на важността от прилагането на ваксини може да спаси живота на някого , когото обичаш (PDF)

Броят на болните от морбили нараства в Европейския регион на СЗО . (PDF)

Имунизационните календари са изготвени в
зависимост от реакцията на имунната система към ваксините в различните възрасти и ваксините се прилагат когато сме в най голям риск от ваксинопредотвратимо заболяване (PDF)

Много деца са с нередовни имунизации за
възрастта си , което ги прави възприемчиви към ваксинопредотвратими заболявания (PDF)

 

2022 г.

Годишен доклад на мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения на територията област Враца за 2022 г. (DOC)

Доклад  за шумовото натоварване в гр. Враца през 2022г. (DOC)

ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЯ И ФИРМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА ЗА 2021 г. (PDF)

 

2020 г.

ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА COVID-19 НА ПЕРСОНАЛ И ДОМУВАЩИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ  И НА ПЕРСОНАЛА ОТ ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Заповед № РД-01-96/20.02.2020 г. на МЗ (PDF)

Листовка - Как да поставяме и отстраняваме личните предпазни средства (ЛПС) (PDF)

Насоки на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм за нуждите от лични предпазни средства (ЛПС) в лечебните заведения за обслужване на хоспитализирани пациенти със съмнение за или с доказана инфекция на нов Коронавирус 2019-nCoV  

Временни насоки за почистване в обекти, различни от лечебни заведения, в контакт с 2019-nCoV

Превенция и контрол на инфекциите при медицинско обслужване на пациент със съмнение за нова инфекция с коронавирус (nCoV

  • Схема 1
  • Схема 2

Лабораторни изследвания за нов коронавирус 2019 (2019-nCoV) при съмнение за инфекция при хора

Насоки на Европейския център по превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм за наблюдение при лица, които са имали контакт със случай на нов коронавирус 

ПИСМО ДО ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БП И ИБМП (ОПЛ, СИМП, МЦ, ДКЦ, ЦСМП, МБАЛ, СБАЛ, КОЦ, ЦПЗ, ЦКВЗ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА

Заповед № РД-01-46 / 03.02.2020г. на Министъра на здравеопазването с разпоредени мерки до всички лечебни заведения във връзка с  новия Коронавирус 2019-nCoV
ДЕФИНИЦИЯ ЗА СЛУЧАЙ НА НОВ КОРОНАВИРУС (2019-nCoV) – Приложение 1
ОСНОВНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ДОКЛАДВАТ ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ НА 2019 ncov ДО 24 ЧАСА ОТ ОТКРИВАНЕТО МУ- Приложение 2 
ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛИЦА ПЪТУВАЩИ ДО КИТАЙ И ПРИСТИГАЩИ ОТ КИТАЙ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАДЕНАТА ЕПИДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ ОТ ОСТЪР РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ, СВЪРЗАН С НОВ КОРОНАВИРУС - Приложение 3
ПРЕПОРЪКИ ЗА МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ОТ ОСТЪР РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ, СВЪРЗАН С НОВ КОРОНАВИРУС – Приложение 4
 Новия  коронавирус _въпроси и отговори_ ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА

 

  1. Заповед № РД-01-8 / 04.02.2020г. на Директора на РЗИ-Враца относно обявяване на грипна епидемия и предприемане на противоепидемични мерки от ЛЗ БП в обл.Враца
  2. Заповед № РД-01-9 / 04.02.2020г. на Директора на РЗИ-Враца относно обявяване на грипна епидемия и предприемане на противоепидемични мерки от ЛЗ за ИБМП в обл.Враца ;
  3. Заповед № РД-01-10/ 04.02.2020г. на Директора на РЗИ-Враца относно обявяване на грипна епидемия и предприемане на противоепидемични мерки от заведенията за медико-социални и социални грижи за деца и възрастни хора в обл.Враца
  4. Заповед № РД-01-11/ 04.02.2020г. на Директора на РЗИ-Враца относно обявяване на грипна епидемия и предприемане на противоепидемични мерки в  детските и учебни заведения в обл.Враца

 

Информация  и препоръки за лица пътуващи и пристигащи от Китай във връзка с епидемичната ситуация от Остър респираторен синдром , свързан с нов  Коронавирус (DOCX)

Информация за случаи на пневмония - нов Коронавирус - Китай -2020 (PDF)

Уведомително писмо до ЛЗ област Враца - случаи на пневмония - нов Коронавирус - Китай -2020 (PDF)

Оперативен План за надзор и контрол на грипа и острите респираторни заболявания  (ОРЗ) в Област Враца 2019-2020 г. (PDF)

 

2019 г.

Новости в нормативната уредба в областта на надзора на заразните болести и имунопрофилактиката

ЗНАЧЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТИП NEMATHELMINTHES - КРЪГЛИ ЧЕРВЕИ 

ЗАПАДНО-НИЛСКА ТРЕСКА (DOCX) 

ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ УХАПВАНИЯ НА КОМАРИ И КЪРЛЕЖИ (DOCX)

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАБОЛЕЛИ  ЛИЦА С ХЕПАТИТ А    В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА - СВЕДЕНИЕ ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА  (PDF)

от 18 до 22 март 2019 г.  - Информация за безплатни профилактични прегледи за Туберкулоза (DOCX)

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА

МОРБИЛИ  2019 г.  - Епидемична обстановка и Мерки за  недопускане на местно разпространение на заболяването

Заповед на Директора на РЗИ-Враца до ЛЗ в област Враца относно предприемане на противоепидемични мерки за  недопускане на местно разпространение на морбили (PDF).
Листовка  „ Морбили” – 2019 г. (PDF)
Инструкции на НЦЗПБ гр.София (НРЛ по морбили, паротит и рубеола) за взимане, съхранение и транспортиране на материали за изследване  за морбили. (PDF)

ОТМЯНА НА ОБЯВЕНАТА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ В ОБЛАСТ ВРАЦА   - Заповед на Директора на РЗИ - Враца  № РД-01-18 от 05.02.2019 г. за отмяна на въведените противоепидемични мерки в ЛЗ за извънболнична и БМП, детските и учебни заведения и заведенията за медико-социални и социални грижи за деца и възрастни хора (JPG).   
ОБЯВЯВАНЕ НА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ - Заповеди на Директора на РЗИ - Враца за предприемане на противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението на ОРЗ и грип.

Дирекция "Надзор на заразните болести"

ДО  ВСИЧКИ  ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ВРАЦА - УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТНОСНО ЗАБОЛЯВАНЕТО ТРИХИНЕЛОЗА И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ (PDF).

Листовка - "Трихинелоза - епидемиологични данни, обща информация за заболяването и профилактични мерки" (PDF).

НА BНИМАНИЕТО на  ВСИЧКИ  ОПЛ и Родилните отделения на МБАЛ в обл.Враца - ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ - Промяна на имунизационните схеми при прилагане на Имунизационния календар на Р.България считано от 01.10.2018г. (DOC)

ЗАПАДНО-НИЛСКА ТРЕСКА Епидемична обстановка към месец септември-2018г. Мерки за  недопускане на местно разпространение на заболяването.

Писмо с изх.№ РД-08-1983/14.09.2018г. на Директора на РЗИ - Враца (PDF)
Листовка  - ЗАПАДНО-НИЛСКА ТРЕСКА – обща информация за заболяването и начини на предпазване от ухапване от комари (DOCX) 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА

МОРБИЛИ -  Епидемична обстановка към месец юли -2018г. Мерки за  недопускане на местно разпространение на заболяването.

Недопускане на местно разпространение на Малария, чрез ранно откриване на болни от малария и паразитоносители сред лицата, пристигащи от маларийни райони

Разпространение на маларията, рискът за заразяване, резистентност и препоръки за химиопрофилактика - СЗО-2015 г. (DOCX)
Списък на паразитологичните заболявания, при които деца и лица над 18г. подлежат на диспансеризация - по наредбата за диспансеризция. (DOCX)
Таблица с информация за видовия състав и потенциалнаа векторна роля на установени причинители при полеви проучвания по линия на VEITOR NET за периода 2015-2017г. в Р.България - област Враца. (DOC)
Карта на разпространението на маларията в световен мащаб от доклада на СЗО за 2018г. (PDF)
Инструкции на НЦЗПБ-София за взимане, съхранение и транспортиране на  материали за паразитологично изследване (PDF)/a>.
Листовка на тема "Малария - обща информация".   (DOC)    
Наредба № 17 от 30.07.2008 г. за условията и реда за провеждане на диагностика,профилактика и контрол на внасяните паразитни болести (ДВ бр. 71 от 2008 г.). (DOC)

Препоръки за действие при ухапване от кърлеж (PDF)

"Европейска имунизационна седмица 23-29 април 2018г."

Ваксините (PDF)
Ваксините действат (PDF)
Въпроси и отговори за имунизациите (PDF)
Глобално имунизационно покритие (PDF)
Митове и факти за имунизациите (PDF)
Рискове, свързани с ваксина, заболяване, лечение (PDF)
Клип за Европейската имунизационна седмица - 5 факта за ваксините

 

От началото на 2018г. в страната са регистрирани 2 потвърдени случая на Легинелоза/Легионерска болест - Методично указание № 3 от 25.11.2003г  за борба с легионелозите (DOC)

 

Грипна епидемия - заповеди на Директора на РЗИ гр. Враца за предприемане на противоепидемични мерки:

 

Заповед №РД-10-70/29.01.2018 г. относно: Мерки за ограничаване разпространението на грип и ОРЗ в детските и учебни заведения (DOC)
Заповед №РД-10-71/29.01.2018 г. относно: Мерки за ограничаване разпространението на грип и ОРЗ в заведенията за медико-социални и социални грижи за деца и възрастни хора (DOC)
Заповед №РД-10-72/29.01.2018 г. относно: Мерки за ограничаване разпространението на грип и остри респираторни заболявания в лечебните заведения за доболнична медицинска помощ  (DOC)
Заповед №РД-10-73/29.01.2018 г. относно: Мерки за ограничаване разпространението на грип и ОРЗ в лечебните заведения за болнична медицинска помощ  (DOC)

 

Дирекция "Медицински дейности"

 

На вниманието на лечебните заведения

Годишна отчетна кампания в областта на здравеопазването 2018/2019г. (DOCX)

Годишна отчетна кампания в областта на здравеопазването 2017/2018г. (DOCX)

 

 

НЦОЗА - Печатни и електронни издания 

Практически съвети (PDF) 

Какво представлява солта? (PDF)

Какво ще спечелите, ако спрете да пушите? (PDF)

Хипертония (PDF)
 

отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"

17 ноември 2016г. - Международен ден без тютюнопушене (DOC)

 

Дирекция "Медицински дейности"

На вниманието на лекарите в област Враца:
Методическо указание за приложимия алгоритъм на поведение при суспекция за аортна дисекация (PDF)

 

Дирекция "Надзор на заразните болести"

2017г

Информация относно МОРБИЛИ (PDF)
Инструкция (DOC)
Листовка (DOC)

 

2016г.

24 март - Световен ден за борба с туберкулозата

Листовка (DOC)
Информация относно КЪРЛЕЖИ (DOC)
Характеристика на епидемичният процес при сексуално - предаваните инфекции - СИФИЛИС-2011г.: (DOC)

 

Дирекция "Обществено здраве"

Бои за коса – изисквания за етикетиране – нови предупредителни текстове на етикета, забрана за използване на вещества. (DOC)
Изисквания към продуктите предназначени за защита от слънчево лъчение и предявяваните претенции по отношение на тяхната ефективност. (DOC)

 
 
отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"

 

ДОКЛАД  ЗА ВЛИЯНИЕТО  НА  АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В   ОБЛАСТ ВРАЦА (DOC)

 

Доклад  с анализ на резултатите от мониторинга и контрола  на нейонизитащите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения в  област Враца за 2018г (DOCX)
Доклад  с анализ на резултатите от мониторинга и контрола  на нейонизитащите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения в  област Враца за 2017г (DOC)
Доклад  с анализ на резултатите от мониторинга и контрола  на нейонизитащите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения в  област Враца за 2016г. (DOC)
Доклад  с анализ на резултатите от мониторинга и контрола  на нейонизитащите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения в  област Враца за 2015г. (DOC)
Доклад  с анализ на резултатите от мониторинга и контрола  на нейонизитащите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения в  област Враца за 2014г.

 

Предоставяме  Ви  здравно - информационен материал за профилактика на гръбначните изкривявания при учениците, с включен комплекс от упражнения, подходящи за изпълнение в учебна и домашна обстановка, съгласно писмо № 16-00-15/07.05.2012г. на МЗ. (PDF)

29 - септември - Световен ден на сърцето (DOC)

Проучване - „Влиянието на целодневното обучение при ученици от първи клас" (DOC)

 

Дирекция "Лабораторни изследвания" (Орган за контрол вид А)