МЗ    БСА    Държавна администрация

Регистрационна дейност

 

Регионален регистър на обекти с обществено предназначение

 

 

Списък на ЛКК и ТЕЛК определени от РЗИ - Враца в област Враца през 2024 г. Свали
Списък на съставите на ТЕЛК (0610, 0611) в област Враца, РЗИ гр. Враца 2023 година Свали
Списък на действащите ЛКК и ТЕЛК към ЛЗ за област Враца през 2023 г. Свали
Списък на съставите на ТЕЛК в област Враца, РЗИ гр.Враца 2022 година Свали
Списък на ЛКК определени от РЗИ гр.Враца за 2022 г. в област Враца Свали
Списък ЛКК 81 брой за 2021 г. за област Враца Свали
Списък на съставите на ТЕЛК за 2021 г. в област Враца към 03.12.2021 г. Свали
Списък на съставите на ЛКК за 2020 година в област Враца Свали
Списък на съставите на ТЕЛК за 2020 година в област Враца Свали
ЛКК - общи и специализирани-2021 Свали
Неконвенционални методи Свали
Аптеки и аптечни складове Свали
Аптеки за търговия с наркотични в-ва по т. 2 и т. 3 от ЗКНВП Свали
Регистър на Дрогерии в обл. Враца Свали
Регистър на фирми за дезинфекция - Враца Свали