МЗ    БСА    Държавна администрация

Предупреждения

ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

2020 г.

 

ПИСМО ДО ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БП И ИБМП (ОПЛ, СИМП, МЦ, ДКЦ, ЦСМП, МБАЛ, СБАЛ, КОЦ, ЦПЗ, ЦКВЗ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА

Заповед № РД-01-46 / 03.02.2020г. на Министъра на здравеопазването с разпоредени мерки до всички лечебни заведения във връзка с  новия Коронавирус 2019-nCoV

ДЕФИНИЦИЯ ЗА СЛУЧАЙ НА НОВ КОРОНАВИРУС (2019-nCoV) – Приложение 1

ОСНОВНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ДОКЛАДВАТ ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ НА 2019 ncov ДО 24 ЧАСА ОТ ОТКРИВАНЕТО МУ- Приложение 2 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛИЦА ПЪТУВАЩИ ДО КИТАЙ И ПРИСТИГАЩИ ОТ КИТАЙ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАДЕНАТА ЕПИДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ ОТ ОСТЪР РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ, СВЪРЗАН С НОВ КОРОНАВИРУС - Приложение 3

ПРЕПОРЪКИ ЗА МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ОТ ОСТЪР РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ, СВЪРЗАН С НОВ КОРОНАВИРУС – Приложение 4

 

 Новия  коронавирус _въпроси и отговори_ ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА

 

  1. Заповед № РД-01-8 / 04.02.2020г. на Директора на РЗИ-Враца относно обявяване на грипна епидемия и предприемане на противоепидемични мерки от ЛЗ БП в обл.Враца
  2. Заповед № РД-01-9 / 04.02.2020г. на Директора на РЗИ-Враца относно обявяване на грипна епидемия и предприемане на противоепидемични мерки от ЛЗ за ИБМП в обл.Враца ;
  3. Заповед № РД-01-10/ 04.02.2020г. на Директора на РЗИ-Враца относно обявяване на грипна епидемия и предприемане на противоепидемични мерки от заведенията за медико-социални и социални грижи за деца и възрастни хора в обл.Враца
  4. Заповед № РД-01-11/ 04.02.2020г. на Директора на РЗИ-Враца относно обявяване на грипна епидемия и предприемане на противоепидемични мерки в  детските и учебни заведения в обл.Враца

 

 

ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ УХАПВАНИЯ НА КОМАРИ И КЪРЛЕЖИ

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА

 

МОРБИЛИ  2019 г.  - Епидемична обстановка и Мерки за  недопускане на местно разпространение на заболяването

Заповед на Директора на РЗИ-Враца до ЛЗ в област Враца относно предприемане на противоепидемични мерки за  недопускане на местно разпространение на морбили.
Листовка  „ Морбили” – 2019 г.
Инструкции на НЦЗПБ гр.София (НРЛ по морбили, паротит и рубеола) за взимане, съхранение и транспортиране на материали за изследване  за морбили.

 

ОТМЯНА НА ОБЯВЕНАТА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ В ОБЛАСТ ВРАЦА   - Заповед на Директора на РЗИ - Враца  № РД-01-18 от 05.02.2019 г. за отмяна на въведените противоепидемични мерки в ЛЗ за извънболнична и БМП, детските и учебни заведения и заведенията за медико-социални и социални грижи за деца и възрастни хора.   

 

ОБЯВЯВАНЕ НА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ - Заповеди на Директора на РЗИ - Враца за предприемане на противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението на ОРЗ и грип.

 

Заповед № РД-01-14/28.01.2019 г. относно: Мерки за ограничаване разпространението на грип и ОРЗ в ЛЗ за болнична медицинска помощ;   
Заповед № РД-01-15/28.01.2019 г. относно: Мерки за ограничаване разпространението на грип и остри респираторни заболявания в ЛЗ за доболнична медицинска помощ;
Заповед № РД-01-16/28.01.2019г.  относно: Мерки за ограничаване разпространението на грип и ОРЗ в детските и учебни заведения;
Заповед № РД-10-17/28.01.2019 г. относно: Мерки за ограничаване разпространението на грип и ОРЗ в заведенията за медико-социални и социални грижи за деца и възрастни хора.

 

ДО  ВСИЧКИ  ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ВРАЦА - УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТНОСНО  ЗАБОЛЯВАНЕТО ТРИХИНЕЛОЗА  И  ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ.

Листовка - "Трихинелоза - епидемиологични данни, обща информация за заболяването и профилактични мерки".

 

Препоръки за действие при ухапване от кърлеж

 

ЗАПАДНО-НИЛСКА ТРЕСКА Епидемична обстановка към месец септември-2018г. Мерки за  недопускане на местно разпространение на заболяването.

Писмо с изх.№ РД-08-1983/14.09.2018г. на Директора на РЗИ - Враца
Листовка  - ЗАПАДНО-НИЛСКА ТРЕСКА – обща информация за заболяването и начини на предпазване от ухапване от комари

 

 

От началото на 2018г. в страната са регистрирани 2 потвърдени случая на Легинелоза/Легионерска болест - Методично указание № 3 от 25.11.2003г за борба с легионелозите

 

Грипна епидемия - заповеди на Директора на РЗИ гр. Враца за предприемане на противоепидемични мерки:

Заповед №РД-10-70/29.01.2018 г. относно: Мерки за ограничаване разпространението на грип и ОРЗ в детските и учебни заведения
Заповед №РД-10-71/29.01.2018 г. относно: Мерки за ограничаване разпространението на грип и ОРЗ в заведенията за медико-социални и социални грижи за деца и възрастни хора
Заповед №РД-10-72/29.01.2018 г. относно: Мерки за ограничаване разпространението на грип и остри респираторни заболявания в лечебните заведения за доболнична медицинска помощ  
Заповед №РД-10-73/29.01.2018 г. относно: Мерки за ограничаване разпространението на грип и ОРЗ в лечебните заведения за болнична медицинска помощ 

      

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА

МОРБИЛИ -  Епидемична обстановка към месец юли -2018г. Мерки за  недопускане на местно разпространение назаболяването.

 

МОРБИЛИ 

Заповед на Директора на РЗИ
Листовка

ЗИКА 

ZIKA-ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ

 

ЕБОЛА 

Писмо Рег. №16-00-188/29.08.2014г.
Дефиниция на случай
Ебола - информация за пътуващите  

 

ТУБЕРКУЛОЗА 

24 март - Световен ден за борба с туберкулозата
Презентация на Дирекция "ОЗ" отдел "ПБПЗ"
Презентация на дирекциа "НЗБ"

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МАЛАРИЯ 

Разпространение на Маларията

 

ИМУНИЗАЦИИ

ДО  ВСИЧКИ ОПЛ  в  ОБЛАСТ ВРАЦА - Писмо с Изх.КД-04-1322/29.05.2017г. на  ДИРЕКТОРА на  РЗИ гр. ВРАЦА
Писмо на МЗ с изх. 16-00-29/18.05.2017г. - Промени в Наредба 15 от 2005г. и приложения - листовки и биопродукти
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ-ВРАЦА  ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ ОТНОСНО ИМУНОПРОФИЛАКТИКАТА НА РМШ - 2015г.
Заповед № РД-01-209/27.08.2014г. на д-р Мирослав Ненков Министър на здравеопазването 
Приложение към Заповед № РД-01-209/27.08.2014г. - На вниманието на ЛЗ и ОПЛ

 

ГРИП  и  ОРЗ

Профилактика на Грипа
Информация за медиите относно динамиката на заболяемостта от Грип и ОРЗ и анализ на епидемичната ситуация към 09.02.2015г. в област Враца.
В сезона на грипа и противогрипните ваксини
Aлгоритъм за поведение в лечебно заведение за болнична помощ  при случай, съмнителен за грип
Алгоритъм за поведение на общопрактикуващите лекари, лекарите в ДКЦ, МЦ и ЦСМП  при случай, съмнителен за грип

 

ТУЛАРЕМИЯ

Туларемия - Листовка  
Туларемия - Основни правила в диагностиката и проучването на случаи