МЗ    БСА    Държавна администрация

Достъп до обществена информация и конфликт на интереси

 

Регистър в РЗИ-Враца на декларациите по чл.  35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 2023 г.

 

Вх. №

Дата на подаване

Вид на декларацията по чл.  35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ

(встъпителна, ежегодна, при освобождаване от длъжност и при промяна)

 

Име, фамилия

 

Месторабота

Длъжност

Декларирани обстоятелства

КД-04-385

10.01.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна

Неда Христова

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

Част II: Интереси

КД-04-386

12.01.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна

Мартин Ценоьов

РЗИ-Враца

Главен юрисконсулт

Част I: Имущество

Част II: Интереси

КД-04-387

07.02.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна

Поля Кръстева

РЗИ-Враца

Младши експерт

Част I: Имущество

Част II: Интереси

КД-04-388 28.02.2023 по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна Иван Борисов РЗИ-Враца Главен инспектор

 

Част I: Имущество

 

КД-04-389 15.03.2023 по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна Радилина Иванова РЗИ-Враца Инспектор

Част I: Имущество

        Част II: Интереси

 

Регистър в РЗИ-Враца на декларациите по чл.  35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество -2023 г.

 

Вх. № по ред

 

Дата на подаване

Вид на декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ(несъвместимост и при промяна)

Име, фамилия  

Месторабота

Длъжност

Забележка

 

29

03.01.2023

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Неда Христова

РЗИ-Враца

Инспектор

 

30

11.01.2023

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Мартин Ценьов

РЗИ-Враца

Главен юрисконсулт

 

31 03.02.2023 по чл. 35, ал. 1, т. 1 Поля Кръстева РЗИ-Враца Младши експерт  
32 01.03.2023 по чл. 35, ал. 1, т. 1 Радилина Иванова РЗИ-Враца Инспектор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистър в РЗИ-Враца на декларациите по чл.  35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество  2021 г. - 2022 г.

Вх. №

Дата на подаване

Вид на декларацията

по чл.  35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ

(встъпителна,

ежегодна,

при освобождаване

от длъжност и

при промяна)

 

Име, фамилия

 

Месторабота

Длъжност

Декларирани обстоятелства

в частта

за интересите, съгласно

чл. 37,

ал.1,

т. 12 – 14

КД-04-232

02.04.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна

Весела Вълковска

РЗИ-Враца

Младши експерт

Част I: Имущество

Част II: Интереси

КД-04-233

22.04.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна

Нистор Гергов

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество

Част II: Интереси

КД-04-234

22.04.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна

Божидар Танчев

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество

Част II: Интереси

КД-04-307

18.08.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна

Димо Рашоевски

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество

Част II: Интереси

КД-04-308

25.08.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна

Цветелина Страшимирова

РЗИ-Враца

Директор дирекция

Част I: Имущество

Част II: Интереси

КД-04-309

30.08.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна

Слави Легярски

РЗИ-Враца

Главен експерт

Част I: Имущество

Част II: Интереси

КД-04-310

30.08.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна

Натали Евгениева

РЗИ-Враца

Главен експерт

Част I: Имущество

Част II: Интереси

КД-04-311 16.09.2021 по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна Борислава Петрова РЗИ-Враца Младши експерт

       Част I: Имущество

       Част II: Интереси

КД-04-312 05.11.2021 по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна Виолина Валентинова РЗИ-Враца Инспектор

      Част I: Имущество

      Част II: Интереси

КД-04-313

02.02.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна

Иво Францов

РЗИ-Враца

Главен юрисконсулт

Част I: Имущество

Част II: Интереси

КД-04-314

02.02.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна

Мария Божидарова

РЗИ-Враца

Младши експерт

Част I: Имущество

Част II: Интереси

КД-04-315

08.02.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна

Даниела Кръстева

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

Част II: Интереси

КД-04-316 09.03.2022 по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна Крум Крумов РЗИ-Враца Директор дирекция

     Част I: Имущество

     Част II: Интереси

 


РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ от 2019 г. до 2022 г.

 

Вх. №

по ред

Дата на подаване

Вид на декларацията

 по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

(несъвместимост и при промяна)

Име, фамилия  

Месторабота

Длъжност

Забележка

1

02.01.2019

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Петко Петков

РЗИ-Враца

Главен специалист

-

10.01.2019

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Зорница Александрова

РЗИ-Враца

Инспектор

-

3

01.02.2019

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Наталия Христова

РЗИ-Враца

Младши експерт

-

4

03.04.2019

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Десислава Стефанова

РЗИ-Враца

Главен специалист

-

5  01.10.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 1  Генади Бешовски  РЗИ-Враца Инспектор                      -
6  01.10.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 1  Венелин Варчев  РЗИ-Враца Главен   инспектор -
7  04.11.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 1  Любомир Нурян  РЗИ-Враца Инспектор -
8  04.11.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 1  Валя Цветанова  РЗИ-Враца Главен   инспектор -
 9  26.11.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 1  Валентин Савчев  РЗИ - Враца Инспектор  -
 10  03.12.2019 по чл. 35, ал. 1, т. 1  Мартин Ценьов  РЗИ - Враца Старши юрисконсулт  -
 11  09.12.2019 по чл. 35, ал.1, т.1  Николай Аврамов  РЗИ-Враца Инспектор  -
 12  09.12.2019 по чл.35, ал.1, т.1  Йордан Деков  РЗИ-Враца Мл.експерт  -
 13  05.08.2020 по чл.35, ал.1, т.1  Добрина Ангелова РЗИ - Враца Главен специалист  -
 14  02.12.2020 по чл.35, ал.1, т.1  Димо Рашоевски РЗИ - Враца Младши експерт  -
 15  02.12.2020 по чл.35, ал.1, т.1  Пламен Василев РЗИ - Враца Инспектор -
     16  01.04.2021 по чл.35, ал.1, т.1  Весела Вълковска РЗИ - Враца Младши експерт

 

 -
    17  01.04.2021 по чл.35, ал.1, т.1  Нистор Гергов РЗИ - Враца Главен инспектор

 

 -
    18  01.04.2021 по чл.35, ал.1, т.1  Божидар Танчев РЗИ - Враца Главен инспектор  -
    19  02.08.2021 по чл.35, ал.1, т.1  Димо Рашоевски РЗИ - Враца Главен инспектор -
    20  02.08.2021 по чл.35, ал.1, т.1  Слави Легярски РЗИ - Враца Главен експерт -
    21  19.08.2021 по чл.35, ал.1, т.1 Цветелина Страшимирова РЗИ - Враца Директор на дирекция -
    22  19.08.2021 по чл.35, ал.1, т.1 Натали Евгениева РЗИ - Враца Главен специалист -
    23   01.09.2021 по чл.35, ал.1, т.1 Борислава Петрова РЗИ - Враца Младши експерт -
    24   05.11.2021 по чл.35, ал.1, т.1 Виолина Валентинова РЗИ - Враца Инспектор -

    25

04.02.2022

по чл. 35, ал. 1, т. 1 

Иво Францов   

РЗИ-Враца  

Главен юрисконсулт  

    26

 

04.02.2022

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Мария Божидарова

РЗИ-Враца

Младши експерт  

   27

08.02.2022

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Даниела Кръстева

РЗИ-Враца

Главен експерт

-

  28 09.03.2022 по чл.35, ал.1,  т.1 Крум Крумов РЗИ-Враца Директор на дирекция                  -

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР  по чл. 35 от ЗПКОНПИ 

Годишен отчет за енергийна ефективност на РЗИ-Враца за 2021г.

Годишен отчет за енергийната ефективност на РЗИ-Враца за 2020 г. 

Регистър в РЗИ-Враца на декларациите по чл.  35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за 2020 г.

Регистър в РЗИ-Враца на декларациите по чл.  35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за 2019 г.

РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ 

Актуализиран списък на категориите  информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на РЗИ - Враца

Списък на категориите информация в РЗИ - Враца, подлежащи на класификация като служебна тайна

Констативен протокол за докумeнти с намалено ниво на класификация на "Поверително"

Годишен отчет на РЗИ- Враца по закона за достъп до обществена информация за 2020 г.

Годишен отчет на РЗИ- Враца по закона за достъп до обществена информация за 2019 г. 

Годишен отчет на РЗИ- Враца по закона за достъп до обществена информация за 2018 г.

Годишен отчет на РЗИ- Враца по закона за достъп до обществена информация за 2017 г.

Годишен отчет на РЗИ- Враца по закона за достъп до обществена информация за 2016 г.

Годишен отчет на РЗИ- Враца по закона за достъп до обществена информация за 2015 г.

Годишен отчет на РЗИ- Враца по закона за достъп до обществена информация за  2014 г.

Годишен отчет на РЗИ-Враца по закона за достъп до обществена информация за 2013 г.

 

Процедура за предоставяне  на  право на достъп  до обществена информация 

Приложение № 1_Заявление за достъп до обществена информация. 

Приложение № 2_Решение за предоставяне /отказ на достъп до обществена информация.

Приложение № 3_Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация.

Приложение № 4_Примерна жалба срешу отказ от предоставяне на информация по Закона за достьп до обществената информация.

Приложение № 5_Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, обнародвана в ДВ бр. 22/18.03.2022 г.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

 

Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни правила и процедури в Регионална здравна инспекция - Враца

Обръщение до служителите в РЗИ - Враца и до потребителите на услуги в РЗИ - Враца  

Правила за реда за постъпване, разглеждане и докладване на предложения и сигнали на граждани и организации в т.ч. и сигнали за корупция и корупционни прояви  

Процедура за защита на подалите сигнал за корупция в Регионална здравна инспекция - Враца

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали

Регистър на получени сигнали за нарушение на Кодекса на поведение на служителите в държавната администрация и на Етичния кодекс на служителите в РЗИ-Враца за 2021 г.

2021 г. - Приложение № 3 -Получени сигнали за действия или бездействия, свързани със злоупотреби с власт, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни на други лица в съответствие с чл. 107, ал. 4 от АПК (Приложение № 1 от Антикорупционните процедури)

2020 г. - Приложение № 3 -Получени сигнали за действия или бездействия, свързани със злоупотреби с власт, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни на други лица в съответствие с чл. 107, ал. 4 от АПК (Приложение № 1 от Антикорупционните процедури)

2019 г. - Приложение № 3 -Получени сигнали за действия или бездействия, свързани със злоупотреби с власт, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни на други лица в съответствие с чл. 107, ал. 4 от АПК (Приложение № 1 от Антикорупционните процедури)

2018 г.- Приложение № 3 -Получени сигнали за действия или бездействия, свързани със злоупотреби с власт, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни на други лица в съответствие с чл. 107, ал. 4 от АПК (Приложение № 1 от Антикорупционните процедури)

Национална стратегия за превенция и продиводействие на корупцията в Република България 2015 - 2020 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА РЗИ-ВРАЦА ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2022 ГОДИНА

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА РЗИ-ВРАЦА ЗА 2022 ГОДИНА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА РЗИ-ВРАЦА ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2021Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА РЗИ-ВРАЦА ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2021Г

МЕРКИТЕ  ОТ СЕКТОРЕН  АНТИКОРУПЦИОНЕН  ПЛАН  В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2021 г. РЗИ - ВРАЦА

Отчет за II-ро полугодие на 2020 г.

Отчет за I-во полугодие на 2020 г.

 

МЕРКИТЕ  ОТ СЕКТОРЕН  АНТИКОРУПЦИОНЕН  ПЛАН  В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020г. РЗИ - ВРАЦА

Отчет за II-ро полугодие на 2019 г.

Отчет за I-во полугодие на 2019 г.


МЕРКИТЕ  ОТ СЕКТОРЕН  АНТИКОРУПЦИОНЕН  ПЛАН  В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2019г. РЗИ - ВРАЦА

Отчет за 2018 г.

 

МЕРКИТЕ  ОТ СЕКТОРЕН  АНТИКОРУПЦИОНЕН  ПЛАН  В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2018г. РЗИ - ВРАЦА

Отчет за 2017 г.

 

МЕРКИТЕ  ОТ СЕКТОРЕН  АНТИКОРУПЦИОНЕН  ПЛАН  В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2017г. РЗИ - ВРАЦА

Отчет за 2016 г.

 
МЕРКИТЕ  ОТ СЕКТОРЕН  АНТИКОРУПЦИОНЕН  ПЛАН  В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2016г. РЗИ - ВРАЦА

 

ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ)

Oбразец на Деклараци по чл. 35, ал. 1, т.1 от ЗПКОНПИ

Oбразец на Деклараци по чл. 35, ал. 1, т.3 от ЗПКОНПИ
 
Регистър в РЗИ-Враца на декларациите по чл.  35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за 2020 г.
 
Регистър в РЗИ-Враца на декларациите по чл.  35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за 2019 г. 

Регистър в РЗИ-Враца на декларациите по чл.  35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за 2018 г.

Вх. №

Дата на подаване

Вид

на

декларацията

по чл. 

35, ал.1, т.2

и т.4

от ЗПКОНПИ 

(встъпителна, ежегодна,

при освобождаване

от

длъжност

и

при промяна)

 

Име, фамилия

 

Месторабота

Длъжност

Декларирани

обстоятелства

в частта

за интересите,

съгласно чл. 37,

ал.1, т. 12 – 14

КД-04-080

24.04.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Сашко Александров

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Интереси

КД-04-081

24.04.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Ива Кърчева

РЗИ-Враца

Главен експерт

Интереси

КД-04-082

24.04.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Цветелина Илиева

РЗИ-Враца

Младши експерт

Интереси

КД-04-083

25.04.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Елена Савчева

РЗИ-Враца

Началник отдел

Интереси

КД-04-084

25.04.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Силвия Цветковска

РЗИ-Враца

Главен специалист

Интереси

КД-04-085

25.04.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Иван Борисов

РЗИ-Враца

Инспектор

Интереси

КД-04-086

25.04.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Миглена Заркова

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Интереси

КД-04-087

25.04.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Татяна Лозанова

РЗИ-Враца

Началник отдел

Интереси

КД-04-088

25.04.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Мариета Стоянова

РЗИ-Враца

Инспектор

Интереси

КД-04-089

25.04.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Камелия Василева

РЗИ-Враца

Главен специалист

Интереси

КД-04-090

02.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Емилия Филипова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Интереси

КД-04-091

03.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Цветанка Петрова

РЗИ-Враца

Инспектор

Интереси

КД-04-092

07.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Цветан Ангелов

РЗИ-Враца

Старши експерт

Интереси

КД-04-093

07.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Ивалина Герговска

РЗИ-Враца

Главен специалист

Интереси

КД-04-095

07.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Ирена Петрова

РЗИ-Враца

Заместник директор

Интереси

КД-04-096

07.05.2019

по чл.35, ал.1, т.4

Светлин Борисов

РЗИ-Враца

Главен счетоводител

Интереси

КД-04-097

07.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Валерия Иванова

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Интереси

КД-04-098

07.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Севдалина Генова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Интереси

КД-04-099

07.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Вилма Цветкова

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Интереси

КД-04-100

07.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Стела Петрова

РЗИ-Враца

Началник отдел

Интереси

КД-04-101

07.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Цветелина Георгиева

РЗИ-Враца

Инспектор

Интереси

КД-04-102

08.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Цветелина Страшимирова

РЗИ-Враца

Старши юрисконсулт

Интереси

КД-04-103

08.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Николай Минчев

РЗИ-Враца

Инспектор

Интереси

КД-04-104

08.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Красимир Виденов

РЗИ-Враца

Директор дирекция

Интереси

КД-04-105

08.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Ина Димитрова

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Интереси

КД-04-106

08.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Митко Василев

РЗИ-Враца

Главен специалист

Интереси

КД-04-107

08.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Петя Методиева

РЗИ-Враца

Младши експерт

Интереси

КД-04-108

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Оля Николова

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Интереси

КД-04-109

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Аделина Ангелова

РЗИ-Враца

Инспектор

Интереси

КД-04-110

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Нели Петкова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Интереси

КД-04-111

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Незабравка Калмушка

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Интереси

КД-04-112

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Иван Ралчев

РЗИ-Враца

Инспектор

Интереси

КД-04-113

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Марияна Нушкова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Интереси

КД-04-114

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Мария Пирдопска

РЗИ-Враца

Директор дирекция

Интереси

КД-04-115

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Чавдар Манов

РЗИ-Враца

Директор дирекция

Интереси

КД-04-116

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Грозданка Найденова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Интереси

КД-04-117

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Боряна Петрова

РЗИ-Враца

Младши експерт

Интереси

КД-04-118

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Даниела Петкова

РЗИ-Враца

Инспектор

Интереси

КД-04-119

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Теодора Върбанова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Интереси

КД-04-120

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Татяна Филипова

РЗИ-Враца

Главен секретар

Интереси

КД-04-121

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Виктория Василева

РЗИ-Враца

Инспектор

Интереси

КД-04-122

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Елена Стоянова

РЗИ-Враца

Младши експерт

Интереси

КД-04-123

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Стефан Павлов

РЗИ-Враца

Главен експерт

Интереси

КД-04-124

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Марина Ненкова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Интереси

КД-04-125

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Ваня Павлова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Интереси

КД-04-126

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Валентина Цветанова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Интереси

КД-04-127

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Пламенка Бъзовска

РЗИ-Враца

Инспектор

Интереси

КД-04-128

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Спаска Тодорова

РЗИ-Враца

Младши експерт

Интереси

КД-04-129

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Илонка Петкова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Интереси

КД-04-130

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.4

Румяна Рашкова

РЗИ-Враца

Инспектор

Интереси

КД-04-131

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Юлия Христова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Интереси

КД-04-132

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Ваклина Илиева

РЗИ-Враца

Директор дирекция

Интереси

КД-04-133

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Милянка Иванова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Интереси

КД-04-134

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Велизар Петков

РЗИ-Враца

Инспектор

Интереси

КД-04-135

10.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Теодора Иванова

РЗИ-Враца

Директор дирекция

Интереси

КД-04-136

10.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Снежана Ангелова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Интереси

КД-04-137

10.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Искра Ценова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Интереси

КД-04-138

10.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Божидар Кръстев

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Интереси

КД-04-139

13.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Анета Методиева

РЗИ-Враца

Младши експерт

Интереси

КД-04-140

13.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Любов Илиева

РЗИ-Враца

Началник отдел

Интереси

КД-04-141

13.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Йонета Бечева

РЗИ-Враца

Младши експерт

Интереси

КД-04-142

14.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Анелия Евстатиева

РЗИ-Враца

Главен специалист

Интереси

КД-04-143

15.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Румяна Докторовска

РЗИ-Враца

Главен специалист

Интереси

КД-04-144

15.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Камелия Тинчева

РЗИ-Враца

Главен специалист

Интереси

КД-04-145

15.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Виктор Викторов

РЗИ-Враца

Инспектор

Интереси

КД-04-147

 01.10.2019  по чл.35, ал.1, т.2 Генади  Бешовски  РЗИ-Враца  Инспектор  Интереси
КД-04-148

 07.10.2019

 по чл.35, ал.1, т.2 Венелин  Варчев  РЗИ-Враца  Главен инспектор  Интереси

КД-04-149

 04.11.2019  по чл.35, ал.1, т.2 Любомир Нурян  РЗИ-Враца  Инспектор  Интереси

КД-04-150

 13.11.2019  по чл.35, ал.1,т.2 Валя Цветкова  РЗИ -Враца  Главен инспектор  Интереси

КД-04-151

 26.11.2019  по чл.35, ал.1,т.2 Валентин Савчев  РЗИ - Враца  Инспектор  Интереси
КД-04-152  03.12.2019  по чл.35,ал.1,т.2 Мартин Ценьов  РЗИ - Враца  Старши юрисконсулт  Интереси

КД-04-153

 09.12.2019  по чл.35,ал.1,т.2 Николай Аврамов  РЗИ-Враца  Инспектор  Интереси

КД-04-154

 09.12.2019  по чл.35,ал.1,т.2 Йордан Деков  РЗИ-Враца  Младши експерт  Интереси
             
 

РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2017 г.

 
 

Имена

Длъжност и структура

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ 

Регистрационен

номер и дата

Декларирани обстоятелства

1

 

Ивалина Герговска

Главен специалист ДАПФСО

A0BAB5B7/23.05.2018г.

Интереси

2

Снежана Ангелова

Главен специалист ДАПФСО

6E7BOBB3/23.05.2018г.

Интереси

3

Теодора Иванова

Директор на дирекция АПФСО

52043B23/23.05.2018г.

Интереси

4

Иван Василев

Специалист ДАПФСО

1976D911/28.05.2018г.

Интереси

5

Ваклина Илиева

Главен инспектор ДМД

BD6DA851/28.05.2018г.

Интереси

6

Камелия Василева

Главен специалист ДОЗ

06DC0EFD/28.05.2018г.

Интереси

7

Оля Николова  

Главен инспектор ДМД        

96676475/28.05.2018г.

 Интереси 

8

Емилия Филипова  

Главен специалист ДМД

9ED52F68/28.05.2018г.

Интереси

9

Милянка Иванова

Главен експерт ДМД

1F544D42/28.05.2018г.

Интереси

10

Красимир Виденов

Директор на дирекция МД

610B84BB/28.05.2018г.

Интереси

11

Миглена Заркова

Главен инспектор ДОЗ

6ECDAE52/28.05.2018г.

Интереси

12

Татяна Лозанова    

Главен експерт ДОЗ  

A51A2BB6/29.05.2018г. 

Интереси

13

Светлин Борисов

Главен счетоводител ДАПФСО

B4613815/29.05.2018г.

Интереси

14

Анелия Евстатиева

Главен специалист ДМД

6173E51E/29.05.2018г.

Интереси

15

Божидар Кръстев

Главен експерт ДМД

3A1BBE6E/29.05.2018г.

Интереси

16

Иван Борисов

Инспектор ДНЗБ

A81185AB/29.05.2018г.

Интереси

17

Цветелина Илиева

Младши експерт ДАПФСО

5CC1E8C6/29.05.2018г.

Интереси

18

Велизар Петков

Главен инспектор ДОЗ

2A8D2263/30.05.2018г.

Интереси

19

Мариета Стоянова

Инспектор ДОЗ

A12D3BE1/30.05.2018г.

Интереси

20

Виктор Тодоров

Инспектор ДНЗБ

83A0E7C3/30.05.2018г

Интереси

21

Пламенка Бъзовска

Инспектор ДНЗБ

FB39B558/30.05.2018г.

Интереси

22

Боряна Петрова

Младши експерт ДНЗБ

A793EE4D/30.05.2018г.

Интереси

23

Севдалина Генова

Главен експерт ДНЗБ

2C6678D8/30.05.2018г.

Интереси

24

Йоана Пащрапанска

Главен инспектор ДНЗБ

B043461D/30.05.2018г.

Интереси

25

Петя Методиева

Младши експерт ДНЗБ

15E71C37/30.05.2018г.

Интереси

26

Калина Динкова

Младши експерт  ДМД

EB4EC230/31.05.2018г.

Интереси

27

Eлена Стоянова

Младши експерт ДНЗБ

0AEC460D/31.05.2018г.

Интереси

28

Цветанка Петрова

Инспектор ДНЗБ

3FD4515C/31.05.2018г.

Интереси

29

Николай Минчев 

Инспектор ДОЗ 

0CC8E61A/31.05.2018г.

Интереси

30

Павел Йолов

Инспектор ДНЗБ

B9069552/31.05.2018г.

Интереси

31

Сашко Александров

Главен експерт ДОЗ

FC950252/31.05.2018г.

Интереси

32

Ирена Петрова  

Заместник-директор РЗИ-Враца

CC8A7A8A/31.05.2018г.

Интереси

33

Любов Илиева

Началник на отдел ДЗК  ДОЗ

45640B01/31.05.2018г.

Интереси

34

Татяна Тодорова     

Главен секретар РЗИ-Враца     

B4D426F9/31.05.2018г.

  Интереси  

35

Цветелина Страшимирова

Старши юрисконсулт ДАПФСО

7355982B/31.05.2018г.

Интереси

36

Василка Стефанова

Младши експерт ДНЗБ

4A7A495D/31.05.2018г.

Интереси

37

Ина Димитрова

Главен инспектор ДОЗ

40804609/31.05.2018г.

Интереси

38

Елена Савчева

Началник на отдел  ПБПЗ ДОЗ

2B5DA086/31.05.2018г.

Интереси

39

Цветелина Георгиева

Инспектор ДНЗБ

FDD01818/01.06.2018г.

Интереси

40

Вилма Цветкова    

Старши инспектор ДОЗ  

78FDC6F6/01.06.2018г.

Интереси

41

Анета Методиева

Младши експерт ДЛИ

ED424C4E/01.06.2018г.

Интереси

42

Илонка Петкова

Главен специалист ДЛИ

DD632CD8/01.06.2018г.

Интереси

43

Марина Ненкова

Главен специалист ДЛИ

C630DD14/01.06.2018г.

Интереси

44

Валерия Иванова

Главен инспектор ДОЗ

CC92584B/01.06.2018г.

Интереси

45

Татяна Къчева  

Инспектор ДОЗ

4FFCC5D5/01.06.2018г.

Интереси

46

Теодора Върбанова  

Главен специалист ДЛИ

DC657E31/01.06.2018г.

Интереси

47

Иван Ралчев  

Инспектор ДОЗ

7AEB358A/04.06.2018г.

Интереси

48

Даниела Петкова

Инспектор ДНЗБ

D5FC1A25/04.06.2018г.

Интереси

49

Ива Кърчева

Главен експерт ДПФСО

2D1248D4/04.06.2018г.

Интереси

50

Стефан Павлов

Главен експерт ДЛИ

87B512D4/04.06.2018г.

Интереси

51

Мария Пирдопска  

Директор на дирекция ЛИ

FC3B8AE2/04.06.2018г.

Интереси

52

Стела Мечкова-Петрова

Началник на отдел ПЕК ДНЗБ

6F6B60C0/04.06.2018г.

Интереси

53

Виктор Викторов

Инспектор ДОЗ

75906B5C/04.06.2018г.

Интереси

54

Юлия Христова

Главен експерт ДЛИ

84CCE02F/04.06.2018г.

Интереси

55

Грозданка Найденова

Главен експерт ДЛИ

05D583C5/04.06.2018г.

Интереси

56

Йонета Бечева

Младши експерт ДЛИ

5C210DA4/04.06.2018г.

Интереси

57

Спаска Тодорова

Младши експерт ДЛИ

24CA420B/04.06.2018г.

Интереси

58

Марияна Нушкова

Главен експерт ДЛИ

5F7EEADD/04.06.2018г.

Интереси

59

Чавдар Манов

Началник на отдел МИ ДНЗБ

3774FCD6/04.06.2018г.

Интереси

60

Нели Петкова

Главен инспектор ДОЗ

A81B9038/04.06.2018г.

Интереси

61

Румяна Рашкова

Инспектор ДНЗБ

FEA64B61/06.06.2018г.

Интереси

62

Цветан Ангелов

Старши експерт ДОЗ

8B5C1F04/06.06.2018г.

Интереси

63

Незабравка Калмушка

Старши инспектор ДОЗ

45455E5A/06.06.2018г.

Интереси

64

Аделина Ангелова 

Инспектор  ДОЗ

8D524A8C/06.06.2018г.

Интереси

65

Катя Цветкова  

Инспектор ДОЗ 

DAC66DEE/06.06.2018г.

Интереси

66

Камелия Тинчева

Главен специалист ДМД

FB26F068/06.06.2018г.

Интереси

67

Румяна Докторовска

Главен специалист ДМД

2DE9CD06/06.06.2018г.

Интереси

68

Валентина Цветанова  

Главен специалист ДАПФСО

4D76C731/06.06.2018г.

Интереси

69

Искра Ценова

Главен специалист ДАПФСО

5CBB2404/07.06.2018г.

Интереси

70

Силвия Цветковска

Главен специалист ДАПФСО

E3757F85/07.06.2018г.

Интереси

71

Виктория Василева

Инспектор ДОЗ

6B75048D/07.06.2018г.

Интереси

72

Митко Василев

Главен специалист ДАПФСО

4A86CC17/07.06.2018г.

Интереси

73

Ваня Павлова

Главен експерт ДМД

77F90C96/07.06.2018г.

Интереси

74

Емил Петков

Директор на дирекция ОЗ

6617D879/08.06.2018г.

Интереси

 

75

 

 Зорница Александрова

Встъпителни  декларации

Инспектор ДОЗ

 

89C17195/10.01.2019г.

 

                          Интереси

76  Петко Петков Главен специалист ДМД 4C836197/11.01.2019г.                          Интереси
77  Наталия Христова Главен специалист ДНЗБ CАА27А55/13.02.2019г.                          Интереси
78 Десислава Стефанова Главен специалист ДМД

8694А0/15.04.2019г.

Интереси