МЗ    БСА    Държавна администрация

Достъп до обществена информация и конфликт на интереси

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА РЗИ-ВРАЦА ЗА 2023 г.

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА РЗИ-ВРАЦА ЗА 2023 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА РЗИ-ВРАЦА ЗА 2022 ГОДИНА

 

ГОДИШЕН  ОТЧЕТ НА ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ В РЗИ – ВРАЦА ЗА 2023 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА РЗИ- ВРАЦА ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2022 Г.

Годишен отчет на РЗИ- Враца по закона за достъп до обществена информация за 2021 г.

 

 

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ  ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА РЗИ - ВРАЦА

 

Приложение 1 към т.I от Заповед РД-01-160/22.11.2022 г. - Списък на категориите информация в Регионална здравна инспекция – гр. Враца, подлежащи на класификация като служебна тайна

 

 

Регистър в РЗИ-Враца на декларациите по чл. 49, ал. 1 , т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията

Входящ номер Дата на подаване Вид на декларацията по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК(несъвместимост и при промяна) Име, фамилия Длъжност Забелжка
ЧР-19-1-01 01.12.2023 по чл. 49, ал. 1, т. 1 Наталия Христова старши експерт         -
ЧР-19-1-02 15.03.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 1 Светла Тошева старши счетоводител -
ЧР-19-1-03 29.4.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 1 Албена Димитрова главен инспектор          -
ЧР-19-1-04 29.4.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 1 Десислава Илиева Киликчийска-Оприцова инспектор         -
ЧР-19-1-05 29.4.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 1 Весела Вълковска директор на дирекция         -
ЧР-19-1-06 03.06.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 1 Красимир Младенов главен експерт         -

 

ЧР-17/2023-2024 г. Регистър в РЗИ-Враца на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за противодействие на корупцията

Входящ номер Дата на подаване  Вид на декларацията по чл.  49, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПК (встъпителна, ежегодна, при освобождаване от длъжност и при промяна)  Име, фамилия Длъжност Декларирани обстоятелства
ЧР-19-2-01 21.12.2023 по чл. 49, ал.1, т. 2 встъпителна Наталия Христова Старши експерт

Част I:  Имущество

Част II :Интереси

ЧР-19-2-02 13.03.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Незабравка Калмушка Главен инспектор Част I: Имущество         
ЧР-19-2-03 13.03.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Аделина Ангелова Инспектор Част I: Имущество         
ЧР-19-2-04 Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

     
ЧР-19-2-05 09.04.2024 по чл. 49, ал.1, т. 2 встъпителна Светла Тошева Старши счетоводител Част I: Имущество         Част II: Интереси
ЧР-19-2-06 15.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Ина Димитрова Главен инспектор Част I: Имущество         
ЧР-19-2-07 18.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Слави Легярски Главен експерт Част I: Имущество         
ЧР-19-2-08 23.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Емилия Гелева-Филипова Главен специалист Част I: Имущество         
ЧР-19-2-09 24.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Димо Рашоевски Главен инспектор Част I: Имущество         
ЧР-19-2-10 24.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Искра Ценова Главен специалист Част I: Имущество         
ЧР-19-2-11 25.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Мария Божидарова Старши експерт Част I: Имущество         
ЧР-19-2-12 25.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Ивалина Герговска Главен специалист Част I: Имущество         
ЧР-19-2-13 26.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Петя Пилякова Инспектор Част I: Имущество         
ЧР-19-2-14 26.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Елена Генова Старши експерт Част I: Имущество         
ЧР-19-2-15 26.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Радилина Иванова Инспектор Част I: Имущество         
ЧР-19-2-16 26.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Наталия Христова Старши експерт Част I: Имущество         
ЧР-19-2-17 26.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Снежана Ангелова Главен специалист Част I: Имущество         
ЧР-19-2-18 Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ        
ЧР-19-2-19 26.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Нистор Гергов Главен инспектор Част I: Имущество         
ЧР-19-2-20 26.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Божидар Танчев Главен инспектор Част I: Имущество         
ЧР-19-2-21 26.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Пламенка Бъзовска Инспектор Част I: Имущество         
ЧР-19-2-22 26.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Милена Гергова Инспектор Част I: Имущество         
ЧР-19-2-23 26.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Николай Минчев Инспектор Част I: Имущество         
ЧР-19-2-24 26.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Татяна Лозанова Началник отдел  Част I: Имущество         
ЧР-19-2-25 26.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Мариета Стоянова Главен експерт Част I: Имущество         
ЧР-19-2-26 26.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Виолина Валентинова Инспектор Част I: Имущество         
ЧР-19-2-27 26.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Иван Борисов Главен инспектор Част I: Имущество         
ЧР-19-2-28 29.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Неда Христова Старши инспектор Част I: Имущество         
ЧР-19-2-29 29.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Виктория Василева Инспектор Част I: Имущество         
ЧР-19-2-30 29.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Чавдар Манов Директор на дирекция Част I: Имущество         
ЧР-19-2-31 29.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Десислава Стефанова Инспектор Част I: Имущество         
ЧР-19-2-32 29.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Камелия Василева Главен специалист Част I: Имущество         
ЧР-19-2-33 29.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Цветанка Петрова Инспектор Част I: Имущество         
ЧР-19-2-34 29.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Натали Евгениева Главен специалист Част I: Имущество         
ЧР-19-2-35 29.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Анелия Евстатиева Главен специалист Част I: Имущество         
ЧР-19-2-36 29.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Стела Мечкова-Петрова Началник отдел  Част I: Имущество         
ЧР-19-2-37 29.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Светлин Борисов Главен счетоводител Част I: Имущество         
ЧР-19-2-38 30.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Митко Василев Домакин Част I: Имущество         
ЧР-19-2-39 30.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Вилма Цветкова Главен инспектор Част I: Имущество         
ЧР-19-2-40 30.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Поля Кръстева Старши инспектор Част I: Имущество         
ЧР-19-2-41 30.04.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Валентина Цветанова Главен специалист Част I: Имущество         
ЧР-19-2-42 07.05.2024 по чл. 49, ал.1, т. 2 встъпителна Десислава Киликчийска-Оприцова Инспектор Част I: Имущество         Част II: Интереси
ЧР-19-2-43 07.05.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Иван Ралчев Инспектор Част I: Имущество         
ЧР-19-2-44 07.05.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Оля Николова Главен инспектор Част I: Имущество         
ЧР-19-2-45 08.05.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Миглена Заркова Главен инспектор Част I: Имущество         
ЧР-19-2-46 08.05.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Цветелина Георгиева Инспектор Част I: Имущество         
ЧР-19-2-47 08.05.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Ваня Павлова Главен експерт Част I: Имущество         
ЧР-19-2-48 08.05.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Зорница Александрова Инспектор Част I: Имущество         
ЧР-19-2-49 09.05.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Камелия Тинчева Главен специалист Част I: Имущество         
ЧР-19-2-50 09.05.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Блага Жекова Главен юрисконсулт Част I: Имущество         
ЧР-19-2-51 09.05.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Весела Вълковска Директор на дирекция Част I: Имущество         
ЧР-19-2-52 10.05.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Виктор Викторов Инспектор Част I: Имущество         
ЧР-19-2-53 10.05.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Цветан Ангелов Главен експерт Част I: Имущество         
ЧР-19-2-54 14.05.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Румяна Докторовска Главен специалист Част I: Имущество         
ЧР-19-2-55 14.05.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Крум Крумов Директор на дирекция Част I: Имущество         
ЧР-19-2-56 14.05.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Нели Петкова Главен експерт Част I: Имущество         
ЧР-19-2-57 14.05.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Цветелина Страшимирова Главен секретар Част I: Имущество         
ЧР-19-2-58 14.05.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Пламен Василев Старши инспектор Част I: Имущество         
ЧР-19-2-59 14.05.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Рени Илиева Младши експерт Част I: Имущество         
ЧР-19-2-60 14.05.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Стефан Павлов Директор на дирекция Част I: Имущество         
ЧР-19-2-61 14.05.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Грозданка Найденова Главен експерт Част I: Имущество         
ЧР-19-2-62 14.05.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Юлия Йолова-Христова Главен експерт Част I: Имущество         
ЧР-19-2-63 14.05.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Марина Ненкова Главен специалист Част I: Имущество         
ЧР-19-2-64 14.05.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Анета Методиева Старши експерт Част I: Имущество         
ЧР-19-2-65 14.05.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Петя Методиева Старши експерт Част I: Имущество         
ЧР-19-2-66 14.05.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Теодора Върбанова Главен специалист Част I: Имущество         
ЧР-19-2-67 15.05.2024 по чл. 49, ал. 1, т. 2 ежегодна Марияна Нушкова Главен експерт Част I: Имущество         
ЧР-19-2-68             21.05.2024 по чл. 49, ал.1, т. 2 встъпителна Албена Димитрова Главен инспектор Част I: Имущество         Част II: Интереси

 

 

 

 

Регистър в РЗИ-Враца на декларациите по чл.  35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 2023 г.

 

Вх. №

Дата на подаване

Вид на декларацията по чл.  35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ

(встъпителна, ежегодна, при освобождаване от длъжност и при промяна)

 

Име, фамилия

 

Месторабота

Длъжност

Декларирани обстоятелства

1.КД-04-385

10.01.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна

Неда Христова

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

Част II: Интереси

2.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

3.КД-04-387

07.02.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна

Поля Кръстева

РЗИ-Враца

Младши експерт

Част I: Имущество

Част II: Интереси

4.КД-04-388

28.02.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Иван Борисов

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество

5.КД-04-389

15.03.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна

Радилина Иванова

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

Част II: Интереси

6.КД-04-390

22.03.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Аделина Ангелова

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

7.КД-04-391

22.03.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Незабравка Калмушка

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество

8.КД-04-392

07.04.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна

Мария Божидарова

РЗИ-Враца

Младши експерт

Част I: Имущество

Част II: Интереси

9.КД-04-393

07.04.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна

Поля Кръстева

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

Част II: Интереси

10. КД-04-394

19.04.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Слави Легярски

РЗИ-Враца

Главен експерт

Част I: Имущество

11.КД-04-395

19.04.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Виолина Валентинова

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

12.КД-04-396

24.04.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Наталия Христова

РЗИ-Враца

Младши експерт

Част I: Имущество

13.КД-04-397

24.04.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Ивалина Герговска

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

14.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

15.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

16.КД-04-400

02.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Татяна Лозанова

РЗИ-Враца

Началник отдел

Част I: Имущество

17.КД-04-401

03.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Мариета Стоянова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Част I: Имущество

18.КД-04-402

03.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Виктория Василева

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

19.КД-04-403

03.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Божидар Танчев

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество

20.КД-04-404

03.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Анелия Евстатиева

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

21.КД-04-405

03.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Ина Димитрова

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество

22.КД-04-406

03.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Иван Ралчев

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

23.КД-04-407

03.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

д-р Стела Мечкова

РЗИ-Враца

Началник отдел

Част I: Имущество

24.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

25.КД-04-409

03.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Виктор Викторов

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

26.КД-04-410

03.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Цветанка Петрова

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

27.КД-04-411

03.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Цветелина Георгиева

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

28.КД-04-412

03.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Весела Вълковска

РЗИ-Враца

Директор на дирекция

Част I: Имущество

29.КД-04-413

03.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Емилия Гелева-Филипова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

30.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

31.КД-04-415

03.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Светлин Борисов

РЗИ-Враца

Главен счетоводител

Част I: Имущество

32.КД-04-416

04.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Камелия Василева

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

33.КД-04-417

04.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Миглена Заркова

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество

34.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

35.КД-04-419

04.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Оля Николова

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество

36.КД-04-420

04.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Елена Генова

РЗИ-Враца

Младши експерт

Част I: Имущество

37.КД-04-421

04.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Искра Ценова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

38.КД-04-422

05.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Димо Рашоевски

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество

39.КД-04-423

05.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Зорница Александрова

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

40.КД-04-424

05.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Николай Минчев

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

41.КД-04-425

09.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Блага Жекова

РЗИ-Враца

Главен юрисконсулт

Част I: Имущество

42.КД-04-426

09.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Вилма Цветкова

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество

43.КД-04-427

09.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Цветан Ангелов

РЗИ-Враца

Главен експерт

Част I: Имущество

44.КД-04-428

09.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Пламенка Бъзовска

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

45.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

46.КД-04-430

09.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Стефан Павлов

РЗИ-Враца

Директор на дирекция

Част I: Имущество

47.КД-04-431

09.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Анета Методиева

РЗИ-Враца

Младши експерт

Част I: Имущество

48.КД-04-432

09.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Юлия Христова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Част I: Имущество

49.КД-04-433

09.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Грозданка Найденова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Част I: Имущество

50.КД-04-434

09.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Петя Методиева

РЗИ-Враца

Младши експерт

Част I: Имущество

51.КД-04-435

09.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Теодора Върбанова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

52.КД-04-436

09.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Марина Ненкова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

53.КД-04-437

09.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Марияна Нушкова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Част I: Имущество

54.КД-04-438

10.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Десислава Стефанова

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

55.КД-04-439

10.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Рени Илиева

РЗИ-Враца

Младши експерт

Част I: Имущество

56.КД-04-440

10.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Снежана Ангелова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

57.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

58.КД-04-442

12.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

д-р Крум Крумов

РЗИ-Враца

Директор на дирекция

Част I: Имущество

59.КД-04-443

12.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Пламен Василев

РЗИ-Враца

Старши инспектор

Част I: Имущество

60.КД-04-444

12.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Нистор Гергов

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество

61.КД-04-445

12.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Цветелина Страшимирова

РЗИ-Враца

Директор на дирекция

Част I: Имущество

62.КД-04-446

12.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Нели Петкова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Част I: Имущество

63.КД-04-447

12.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Румяна Докторовска

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

64.КД-04-448

12.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Камелия Тинчева

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

65.КД-04-449

12.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Натали Евгениева

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

66.КД-04-450

12.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

д-р Ирена Видинова

РЗИ-Враца

Заместник директор

Част I: Имущество

67.КД-04-451

12.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Ваня Павлова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Част I: Имущество

68.КД-04-452

15.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

д-р Чавдар Манов

РЗИ-Враца

Директор на дирекция

Част I: Имущество

69.КД-04-453

15.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Валентина Цветанова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

70.КД-04-454

15.05.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Митко Василев

РЗИ-Враца

Домакин

Част I: Имущество

71.КД-04-455 11.09.2023 по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна Милена Гергова РЗИ-Враца Инспектор

Част I: Имущество

Част II: Интереси

72.КД-04-456 27.09.2023

по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна

Петя Пилякова РЗИ-Враца Инспектор

   Част I:Имущество    

   Част II: Интереси

 

 Регистър в РЗИ-Враца на декларациите по чл.  35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - 2022 г.

1.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

2.КД-04-314

02.02.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна

Мария Божидарова

РЗИ-Враца

Младши експерт

Част I: Имущество

Част II: Интереси

3.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

4.КД-04-316

09.03.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна

Крум Крумов

РЗИ-Враца

Директор дирекция

Част I: Имущество

Част II: Интереси

5.КД-04-317

27.04.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Блага Жекова

РЗИ-Враца

Старши юрисконсулт

Част I: Имущество

6.КД-04-318

27.04.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Иван Борисов

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество

7.КД-04-319

27.04.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Виолина Валентинова

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

8.КД-04-320

27.04.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Наталия Христова

РЗИ-Враца

Младши експерт

Част I: Имущество

9. Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

10.КД-04-322

27.04.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Димо Рашоевски

РЗИ-Враца

Младши експерт

Част I: Имущество

11.КД-04-323

27.04.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Митко Василев

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

12.КД-04-324

28.04.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Цветанка Петрова

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

13.КД-04-325

28.04.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Елена Стоянова

РЗИ-Враца

Младши експерт

Част I: Имущество

14.КД-04-326

28.04.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Стела Мечкова

РЗИ-Враца

Началник отдел

Част I: Имущество

15.КД-04-327

28.04.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Ваня Павлова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Част I: Имущество

16.КД-04-328

28.04.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Валентина Цветанова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

17.КД-04-329

28.04.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Анелия Евстатиева

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

18.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

19.КД-04-331

28.04.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Весела Вълковска

РЗИ-Враца

Директор дирекция

Част I: Имущество

20.КД-04-332

03.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Аделина Ангелова

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

21.КД-04-333

03.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Незабравка Калмушка

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество

23.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

24.КД-04-335

03.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Теодора Върбанова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

25.КД-04-336

03.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Марина Ненкова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

26.КД-04-337

03.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Юлия Христова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Част I: Имущество

27.КД-04-338

03.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Татяна Лозанова

РЗИ-Враца

Началник отдел

Част I: Имущество

28.КД-04-339

03.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Мариета Стоянова

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

29.КД-04-340

03.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Оля Николова

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество

30.КД-04-341

03.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Камелия Василева

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

31.КД-04-342

03.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Миглена Заркова

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество

32.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

33. Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

34.КД-04-345

03.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Емилия Филипова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

35.КД-04-346

03.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Снежана Ангелова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

36.КД-04-347

03.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Светлин Борисов

РЗИ-Враца

Главен счетоводител

Част I: Имущество

37.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

38.КД-04-349

04.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Грозданка Найденова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Част I: Имущество

39.КД-04-350

04.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Вилма Цветкова

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество

40.КД-04-351

04.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Ирена Петрова

РЗИ-Враца

Заместник директор

Част I: Имущество

41.КД-04-352

09.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Марияна Нушкова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Част I: Имущество

42.КД-04-353

09.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Ивалина Герговска

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

43.КД-04-354

09.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Петя Методиева

РЗИ-Враца

Младши експерт

Част I: Имущество

44.КД-04-355

09.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Анета Методиева

РЗИ-Враца

Младши експерт

Част I: Имущество

45.КД-04-356

09.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Николай Минчев

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

46.КД-04-357

09.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Чавдар Манов

РЗИ-Враца

Директор дирекция

Част I: Имущество

47. Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

48.КД-04-359

09.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Цветелина Георгиева

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

49.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

50.КД-04-361

09.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Стефан Павлов

РЗИ-Враца

Главен експерт

Част I: Имущество

51.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

52.КД-04-363

10.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Цветан Ангелов

РЗИ-Враца

Главен експерт

Част I: Имущество

53.КД-04-364

10.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Искра Ценова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

54.КД-04-365

10.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Нистор  Гергов

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество

55.КД-04-366

10.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Слави Легярски

РЗИ-Враца

Главен експерт

Част I: Имущество

56.КД-04-367

10.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Пламен Василев

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

57.КД-04-368

10.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Зорница Александрова

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

58.КД-04-369

11.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Пламенка Бъзовска

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

59.КД-04-370

11.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Нели Петкова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Част I: Имущество

60.КД-04-371

11.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Божидар Танчев

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество

61.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

62.КД-04-373

11.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Ина Димитрова

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество

63.КД-04-374

11.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Иван Ралчев

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

64.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

65.КД-04-376

11.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Виктория Василева

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

66.КД-04-377

11.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Натали Евгениева

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

67.КД-04-378

11.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Румяна Докторовска

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

68.КД-04-379

11.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Десислава Стефанова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

69.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

70.КД-04-381

11.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Камелия Тинчева

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

71.КД-04-382

12.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Цветелина Страшимирова

РЗИ-Враца

Директор дирекция

Част I: Имущество

72.КД-04-383

12.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Виктор Викторов

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

73.КД-04-384

13.05.2022

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Рени Илиева

РЗИ-Враца

Младши експерт

Част I: Имуществ

 

 

Регистър в РЗИ-Враца на декларациите по чл.  35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - 2021 г.

 

1.КД-04-232

02.04.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна

Весела Вълковска

РЗИ-Враца

Младши експерт

Част I: Имущество Част II: Интереси

2.КД-04-233

22.04.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна

Нистор Гергов

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество Част II: Интереси

3.КД-04-234

22.04.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна

Божидар Танчев

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество Част II: Интереси

4.КД-04-234

22.04.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2  ежегодна

Божидар Танчев

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество

5.КД-04-235

27.04.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Незабравка Калмушка

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество

6.КД-04-236

27.04.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Аделина Ангелова

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

7.КД-04-237

29.04.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2  ежегодна

Ирена Петрова

РЗИ-Враца

Заместник директор

Част I: Имущество

8.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

9.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

10.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

11.КД-04-241

10.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Николай Минчев

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

12.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

13.КД-04-243

10.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Камелия Василева

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

14.КД-04-244

10.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Татяна Лозанова

РЗИ-Враца

Началник отдел

Част I: Имущество

15.КД-04-245

10.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Мариета Стоянова

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

16.КД-04-246

10.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Ина Димитрова

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество

17.КД-04-247

10.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Виктория Василева

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

18.КД-04-248

10.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Оля Николова

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество

19.КД-04-249

10.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Миглена Заркова

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество

20.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

21.КД-04-251

10.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Иван Ралчев

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

22.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

23.КД-04-253

10.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Светлин Борисов

РЗИ-Враца

Главен счетоводител

Част I: Имущество

24.КД-04-254

10.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Ивалина Герговска

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

25.КД-04-255

11.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Емилия Филипова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

26.КД-04-256

11.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Вилма Цветкова

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество

27.КД-04-257

11.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Валентина Цветанова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

28.КД-04-258

11.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Димо Рашоевски

РЗИ-Враца

Младши експерт

Част I: Имущество

29.КД-04-259

11.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Митко Василев

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

30.КД-04-260

11.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Анелия Евстатиева

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

31.КД-04-261

11.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Камелия Тинчева

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

32.КД-04-262

11.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Снежана Ангелова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

33.КД-04-263

11.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Десислава Стефанова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

34.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

35.КД-04-265

11.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Искра Ценова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

36.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

37.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

38.КД-04-268

12.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Ваня Павлова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Част I: Имущество

39.КД-04-269

12.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Елена Стоянова

РЗИ-Враца

Младши експерт

Част I: Имущество

40.КД-04-270

12.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Петя Методиева

РЗИ-Враца

Младши експерт

Част I: Имущество

41.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

42.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

43.КД-04-273

13.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Иван Борисов

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество

44.КД-04-274

13.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Блага Жекова

РЗИ-Враца

Старши юрисконсулт

Част I: Имущество

45.КД-04-275

13.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Рени Илиева

РЗИ-Враца

Младши експерт

Част I: Имущество

46.КД-04-276

13.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Чавдар Манов

РЗИ-Враца

Директор дирекция

Част I: Имущество

47.КД-04-277

13.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Стела Петрова

РЗИ-Враца

Началник отдел

Част I: Имущество

48.КД-04-278

13.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Пламенка Бъзовска

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

49.КД-04-279

13.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Румяна Докторовска

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

50.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

51.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

52.КД-04-282

13.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Цветанка Петрова

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

53.КД-04-283

13.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Цветан Ангелов

РЗИ-Враца

Главен експерт

Част I: Имущество

54.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

55.КД-04-285

14.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Нели Петкова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Част I: Имущество

56.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

57.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

58.КД-04-288

14.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Наталия Христова

РЗИ-Враца

Младши експерт

Част I: Имущество

59.КД-04-289

14.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Виктор Викторов

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

60.КД-04-290

14.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Зорница Александрова

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

61.КД-04-291

14.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Грозданка Найденова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Част I: Имущество

62.КД-04-292

14.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Стефан Павлов

РЗИ-Враца

Главен експерт

Част I: Имущество

63.КД-04-293

14.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Марияна Нушкова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Част I: Имущество

64.КД-04-294

14.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Юлия Христова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Част I: Имущество

65.КД-04-295

14.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Анета Методиева

РЗИ-Враца

Младши експерт

Част I: Имущество

66.КД-04-296

14.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Теодора Върбанова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

67.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

68.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

69.КД-04-299

14.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Цветелина Георгиева

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

70.КД-04-300

14.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Румяна Рашкова

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

71.КД-04-301

14.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Пламен Василев

РЗИ-Враца

Инспектор

Част I: Имущество

72.КД-04-302

14.05.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 ежегодна

Марина Ненкова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Част I: Имущество

73.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

74.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

75.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

76. Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

77.КД-04-307

18.08.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна

Димо Рашоевски

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Част I: Имущество Част II:  Интереси

78.КД-04-308

25.08.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна

Цветелина Страшимирова

РЗИ-Враца

Директор дирекция

Част I: Имущество Част II:  Интереси

79.КД-04-309

30.08.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна

Слави Легярски

РЗИ-Враца

Главен експерт

Част I: Имущество Част II: Интереси

80.КД-04-310

30.08.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна

Натали Евгениева

РЗИ-Враца

Главен експерт

Част I: Имущество Част II: Интереси

81.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

82.КД-04-312

05.11.2021

по чл. 35, ал.1, т. 2 встъпителна

Виолина Валентинова

РЗИ-Враца

Инспектор

  Част I: Имущество

Част II: Интереси

 

 

Регистър в РЗИ-Враца на декларациите по чл.  35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - 2020 г.

 

Вх. №

Дата на подаване

Вид на декларацията по чл.  35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ

(встъпителна, ежегодна, при освобождаване от длъжност и при промяна)

Име, фамилия

 

Месторабота

Длъжност

Декларирани обстоятелства в частта за интересите, съгласно чл. 37, ал.1, т. 12 – 14

1. Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от  НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

2.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

3. Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

4.КД-04-160

11.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Искра Ценова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Имущество

5.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

6.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

7. Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ  

 

 

 

 

 

 

8. Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

9.КД-04-165

12.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Емилия Филипова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Имущество

10.КД-04-166

12.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Оля Николова

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Имущество

11.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

12.КД-04-168

12.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Анета Методиева

РЗИ-Враца

Младши експерт

Имущество

13.КД-04-169

12.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Грозданка Найденова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Имущество

14. Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

15.КД-04-171

12.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Марина Ненкова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Имущество

16.КД-04-172

12.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Марияна Нушкова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Имущество

17. Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

18. Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

19.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

20.КД-04-176

13.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Десислава Стефанова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Имущество

21.КД-04-177

13.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Ивалина Герговска

РЗИ-Враца

Главен специалист

Имущество

22.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

23.КД-04-179

13.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Незабравка Калмушка

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Имущество

24.КД-04-180

13.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Аделина Ангелова

РЗИ-Враца

Инспектор

Имущество

25.КД-04-181

13.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Теодора Върбанова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Имущество

26.КД-04-182

13.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Петя Методиева

РЗИ-Враца

Младши експерт

Имущество

27.КД-04-183

13.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Пламенка Бъзовска

РЗИ-Враца

Инспектор

Имущество

28.КД-04-184

13.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Цветелина Георгиева

РЗИ-Враца

Инспектор

Имущество

29.КД-04-185

13.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Цветанка Петрова

РЗИ-Враца

Инспектор

Имущество

30. Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

31.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

32.КД-04-188

13.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Наталия Христова

РЗИ-Враца

Младши експерт

Имущество

33.КД-04-189

15.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Елена Стоянова

РЗИ-Враца

Младши експерт

Имущество

34.КД-04-190

13.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Стела Петрова

РЗИ-Враца

Началник отдел

Имущество

35.КД-04-191

13.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Анелия Евстатиева

РЗИ-Враца

Главен специалист

Имущество

36.КД-04-192

13.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Светлин Борисов

РЗИ-Враца

Главен счетоводител

Имущество

37.КД-04-193

13.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Снежана Ангелова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Имущество

38.КД-04-194

13.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Ваня Павлова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Имущество

39.КД-04-195

13.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Нели Петкова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Имущество

40.КД-04-196

13.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Цветан Ангелов

РЗИ-Враца

Главен експерт

Имущество

41.КД-04-197

13.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Миглена Заркова

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Имущество

42.КД-04-198

13.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Татяна Лозанова

РЗИ-Враца

Началник отдел

Имущество

43.КД-04-199

13.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Камелия Василева

РЗИ-Враца

Главен специалист

Имущество

44.КД-04-200

14.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Вилма Цветкова

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Имущество

45. Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

46.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

47. Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

48.КД-04-204

14.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Валентина Цветанова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Имущество

49. Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

50.КД-04-206

14.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Иван Ралчев

РЗИ-Враца

Инспектор

Имущество

51.КД-04-207

14.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Зорница Александрова

РЗИ-Враца

Инспектор

Имущество

52.КД-04-208

14.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Виктор Викторов

РЗИ-Враца

Инспектор

Имущество

53.КД-04-209

14.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Юлия Христова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Имущество

54.КД-04-210

14.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Стефан Павлов

РЗИ-Враца

Главен експерт

Имущество

55.КД-04-211

14.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Иван Борисов

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Имущество

56.КД-04-212

14.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Николай Минчев

РЗИ-Враца

Инспектор

Имущество

57.КД-04-213

15.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Виктория Василева

РЗИ-Враца

Инспектор

Имущество

58.КД-04-214

15.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Ина Димитрова

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Имущество

59. Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

60.КД-04-216

15.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Чавдар Манов

РЗИ-Враца

Директор дирекция

Имущество

61.КД-04-217

15.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Мариета Стоянова

РЗИ-Враца

Инспектор

Имущество

62.КД-04-218

15.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Камелия Тинчева

РЗИ-Враца

Главен специалист

Имущество

63. Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

64. Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

65.КД-04-221

15.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Ирена Петрова

РЗИ-Враца

Заместник директор

Имущество

66.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

67.КД-04-223

26.05.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Блага Жекова

РЗИ-Враца

Старши юрисконсулт

Имущество

68.КД-04-224

03.06.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Рени Илиева

РЗИ-Враца

Младши експерт

Имущество

69.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

70.КД-04-226

15.06.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Румяна Докторовска

РЗИ-Враца

Главен специалист

Имущество

71.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

72.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

73.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

 

 

 

 

 

 

74.КД-04-230

02.12.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Димо Рашоевски

РЗИ-Враца

Младши експерт

Имущество

75.КД-04-231

02.12.2020

по чл. 35, ал.1, т. 2

Пламен Василев

РЗИ-Враца

Инспектор

Имущество

 

РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ от 2019 г. до 2023 г.
 

Вх. №

по ред

Дата на подаване

Вид на декларацията

 по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

(несъвместимост и при промяна)

Име, фамилия  

Месторабота

Длъжност

Забележка

1. Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

10.01.2019

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Зорница Александрова

РЗИ-Враца

Инспектор

-

3

01.02.2019

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Наталия Христова

РЗИ-Враца

Младши експерт

-

4

03.04.2019

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Десислава Стефанова

РЗИ-Враца

Главен специалист

-

5.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

6.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

7.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

8.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

9.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

10.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

11.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

12.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

13.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           
14  02.12.2020 по чл.35, ал.1, т.1  Димо Рашоевски РЗИ - Враца Младши експерт  -
15  02.12.2020 по чл.35, ал.1, т.1  Пламен Василев РЗИ - Враца Инспектор -
16  01.04.2021 по чл.35, ал.1, т.1  Весела Вълковска РЗИ - Враца Младши експерт

 

 -
17  01.04.2021 по чл.35, ал.1, т.1  Нистор Гергов РЗИ - Враца Главен инспектор

 

 -
18  01.04.2021 по чл.35, ал.1, т.1  Божидар Танчев РЗИ - Враца Главен инспектор  -
19  02.08.2021 по чл.35, ал.1, т.1  Димо Рашоевски РЗИ - Враца Главен инспектор -
20  02.08.2021 по чл.35, ал.1, т.1  Слави Легярски РЗИ - Враца Главен експерт -
21  19.08.2021 по чл.35, ал.1, т.1 Цветелина Страшимирова РЗИ - Враца Директор на дирекция -
22  19.08.2021 по чл.35, ал.1, т.1 Натали Евгениева РЗИ - Враца Главен специалист -

23.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           
24   05.11.2021 по чл.35, ал.1, т.1 Виолина Валентинова РЗИ - Враца Инспектор -

25.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от

НОРИПДУКИ

           

26

 

04.02.2022

по чл. 35, ал. 1, т. 1

Мария Божидарова

РЗИ-Враца

Младши експерт  

27.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от

НОРИПДУКИ

           
28. 09.03.2022 по чл.35, ал.1,  т.1 Крум Крумов РЗИ-Враца Директор на дирекция                -
29. 03.01.2023 по чл. 35, ал. 1, т. 1 Неда Христова РЗИ-Враца Инспектор -
30.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ           -
31. 03.02.2023 по чл. 35, ал. 1, т. 1 Поля Кръстева РЗИ-Враца Младши експерт -
32. 01.03.2023 по чл. 35, ал. 1, т. 1 Радилина Иванова РЗИ-Враца Инспектор -
33. 30.03.2023 по чл. 35, ал. 1, т. 1 Поля Кръстева РЗИ-Враца Инспектор -
34. 30.03.2023 по чл. 35, ал. 1, т. 1 Мария Божидарова РЗИ-Враца Младши експерт -
35. 15.08.2023 по чл. 35, ал. 1, т. 1 Милена Гергова РЗИ-Враца Инспектор -
36. 01.09.2023 по чл. 35, ал. 1, т. 1 Петя Пилякова РЗИ-Враца Инспектор -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годишен отчет за енергийна ефективност на РЗИ-Враца за 2021г.

Годишен отчет за енергийната ефективност на РЗИ-Враца за 2020 г. 

Актуализиран списък на категориите  информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на РЗИ - Враца

 

Списък на категориите информация в РЗИ - Враца, подлежащи на класификация като служебна тайна

 

Констативен протокол за докумeнти с намалено ниво на класификация на "Поверително"

Годишен отчет на РЗИ- Враца по закона за достъп до обществена информация за 2020 г.

Годишен отчет на РЗИ- Враца по закона за достъп до обществена информация за 2019 г. 

Годишен отчет на РЗИ- Враца по закона за достъп до обществена информация за 2018 г.

Годишен отчет на РЗИ- Враца по закона за достъп до обществена информация за 2017 г.

Годишен отчет на РЗИ- Враца по закона за достъп до обществена информация за 2016 г.

Годишен отчет на РЗИ- Враца по закона за достъп до обществена информация за 2015 г.

Годишен отчет на РЗИ- Враца по закона за достъп до обществена информация за  2014 г.

Годишен отчет на РЗИ-Враца по закона за достъп до обществена информация за 2013 г.

 

Процедура за предоставяне  на  право на достъп  до обществена информация 

Приложение № 1_Заявление за достъп до обществена информация. 

Приложение № 2_Решение за предоставяне /отказ на достъп до обществена информация.

Приложение № 3_Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация.

Приложение № 4_Примерна жалба срешу отказ от предоставяне на информация по Закона за достьп до обществената информация.

Приложение № 5_Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, обнародвана в ДВ бр. 22/18.03.2022 г.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

 

Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни правила и процедури в Регионална здравна инспекция - Враца

Обръщение до служителите в РЗИ - Враца и до потребителите на услуги в РЗИ - Враца  

Правила за реда за постъпване, разглеждане и докладване на предложения и сигнали на граждани и организации в т.ч. и сигнали за корупция и корупционни прояви  

Процедура за защита на подалите сигнал за корупция в Регионална здравна инспекция - Враца

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали

Регистър на получени сигнали за нарушение на Кодекса на поведение на служителите в държавната администрация и на Етичния кодекс на служителите в РЗИ-Враца за 2021 г.

2021 г. - Приложение № 3 -Получени сигнали за действия или бездействия, свързани със злоупотреби с власт, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни на други лица в съответствие с чл. 107, ал. 4 от АПК (Приложение № 1 от Антикорупционните процедури)

2020 г. - Приложение № 3 -Получени сигнали за действия или бездействия, свързани със злоупотреби с власт, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни на други лица в съответствие с чл. 107, ал. 4 от АПК (Приложение № 1 от Антикорупционните процедури)

2019 г. - Приложение № 3 -Получени сигнали за действия или бездействия, свързани със злоупотреби с власт, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни на други лица в съответствие с чл. 107, ал. 4 от АПК (Приложение № 1 от Антикорупционните процедури)

2018 г.- Приложение № 3 -Получени сигнали за действия или бездействия, свързани със злоупотреби с власт, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни на други лица в съответствие с чл. 107, ал. 4 от АПК (Приложение № 1 от Антикорупционните процедури)

Национална стратегия за превенция и продиводействие на корупцията в Република България 2015 - 2020 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА РЗИ-ВРАЦА ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2022 ГОДИНА

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА РЗИ-ВРАЦА ЗА 2022 ГОДИНА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА РЗИ-ВРАЦА ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2021Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА РЗИ-ВРАЦА ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2021Г

МЕРКИТЕ  ОТ СЕКТОРЕН  АНТИКОРУПЦИОНЕН  ПЛАН  В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2021 г. РЗИ - ВРАЦА

Отчет за II-ро полугодие на 2020 г.

Отчет за I-во полугодие на 2020 г.

 

МЕРКИТЕ  ОТ СЕКТОРЕН  АНТИКОРУПЦИОНЕН  ПЛАН  В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020г. РЗИ - ВРАЦА

Отчет за II-ро полугодие на 2019 г.

Отчет за I-во полугодие на 2019 г.


МЕРКИТЕ  ОТ СЕКТОРЕН  АНТИКОРУПЦИОНЕН  ПЛАН  В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2019г. РЗИ - ВРАЦА

Отчет за 2018 г.

 

МЕРКИТЕ  ОТ СЕКТОРЕН  АНТИКОРУПЦИОНЕН  ПЛАН  В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2018г. РЗИ - ВРАЦА

Отчет за 2017 г.

 

МЕРКИТЕ  ОТ СЕКТОРЕН  АНТИКОРУПЦИОНЕН  ПЛАН  В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2017г. РЗИ - ВРАЦА

Отчет за 2016 г.

 
МЕРКИТЕ  ОТ СЕКТОРЕН  АНТИКОРУПЦИОНЕН  ПЛАН  В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2016г. РЗИ - ВРАЦА

 

ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ)

Oбразец на Деклараци по чл. 35, ал. 1, т.1 от ЗПКОНПИ

Oбразец на Деклараци по чл. 35, ал. 1, т.3 от ЗПКОНПИ

 

 


 

 

Регистър в РЗИ-Враца на декларациите по чл.  35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за 2018 г.

Вх. №

Дата на подаване

Вид

на

декларацията

по чл. 

35, ал.1, т.2

и т.4

от ЗПКОНПИ 

(встъпителна, ежегодна,

при освобождаване

от

длъжност

и

при промяна)

 

Име, фамилия

 

Месторабота

Длъжност

Декларирани

обстоятелства

в частта

за интересите,

съгласно чл. 37,

ал.1, т. 12 – 14

1.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

2.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

3.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

4.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

5.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

6.КД-04-085

25.04.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Иван Борисов

РЗИ-Враца

Инспектор

Интереси

7.КД-04-086

25.04.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Миглена Заркова

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Интереси

8.КД-04-087

25.04.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Татяна Лозанова

РЗИ-Враца

Началник отдел

Интереси

9.КД-04-088

25.04.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Мариета Стоянова

РЗИ-Враца

Инспектор

Интереси

10.КД-04-089

25.04.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Камелия Василева

РЗИ-Враца

Главен специалист

Интереси

11.КД-04-090

02.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Емилия Филипова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Интереси

12.КД-04-091

03.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Цветанка Петрова

РЗИ-Враца

Инспектор

Интереси

13.КД-04-092

07.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Цветан Ангелов

РЗИ-Враца

Старши експерт

Интереси

14.КД-04-093

07.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Ивалина Герговска

РЗИ-Враца

Главен специалист

Интереси

15.КД-04-095

07.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Ирена Петрова

РЗИ-Враца

Заместник директор

Интереси

16.КД-04-096

07.05.2019

по чл.35, ал.1, т.4

Светлин Борисов

РЗИ-Враца

Главен счетоводител

Интереси

17.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

18.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

19.КД-04-099

07.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Вилма Цветкова

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Интереси

20.КД-04-100

07.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Стела Петрова

РЗИ-Враца

Началник отдел

Интереси

21.КД-04-101

07.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Цветелина Георгиева

РЗИ-Враца

Инспектор

Интереси

22.КД-04-102

08.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Цветелина Страшимирова

РЗИ-Враца

Старши юрисконсулт

Интереси

23.КД-04-103

08.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Николай Минчев

РЗИ-Враца

Инспектор

Интереси

24.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

25.КД-04-105

08.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Ина Димитрова

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Интереси

26.КД-04-106

08.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Митко Василев

РЗИ-Враца

Главен специалист

Интереси

27.КД-04-107

08.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Петя Методиева

РЗИ-Враца

Младши експерт

Интереси

28.КД-04-108

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Оля Николова

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Интереси

29.КД-04-109

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Аделина Ангелова

РЗИ-Враца

Инспектор

Интереси

30.КД-04-110

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Нели Петкова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Интереси

31.КД-04-111

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Незабравка Калмушка

РЗИ-Враца

Главен инспектор

Интереси

32.КД-04-112

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Иван Ралчев

РЗИ-Враца

Инспектор

Интереси

33.КД-04-113

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Марияна Нушкова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Интереси

34.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

35.КД-04-115

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Чавдар Манов

РЗИ-Враца

Директор дирекция

Интереси

36.КД-04-116

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Грозданка Найденова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Интереси

37.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           
38.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ            

39.КД-04-119

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Теодора Върбанова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Интереси

40.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

41.КД-04-121

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Виктория Василева

РЗИ-Враца

Инспектор

Интереси

42.КД-04-122

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Елена Стоянова

РЗИ-Враца

Младши експерт

Интереси

43.КД-04-123

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Стефан Павлов

РЗИ-Враца

Главен експерт

Интереси

44.КД-04-124

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Марина Ненкова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Интереси

45.КД-04-125

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Ваня Павлова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Интереси

46.КД-04-126

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Валентина Цветанова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Интереси

47.КД-04-127

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Пламенка Бъзовска

РЗИ-Враца

Инспектор

Интереси

48.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

49.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

50.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

51.КД-04-131

09.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Юлия Христова

РЗИ-Враца

Главен експерт

Интереси

52.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

53.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

54.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

55.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

56.КД-04-136

10.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Снежана Ангелова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Интереси

57.КД-04-137

10.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Искра Ценова

РЗИ-Враца

Главен специалист

Интереси

58.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

59.КД-04-139

13.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Анета Методиева

РЗИ-Враца

Младши експерт

Интереси

60.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ            

61.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

62.КД-04-142

14.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Анелия Евстатиева

РЗИ-Враца

Главен специалист

Интереси

63.КД-04-143

15.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Румяна Докторовска

РЗИ-Враца

Главен специалист

Интереси

64.КД-04-144

15.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Камелия Тинчева

РЗИ-Враца

Главен специалист

Интереси

65.КД-04-145

15.05.2019

по чл.35, ал.1, т.2

Виктор Викторов

РЗИ-Враца

Инспектор

Интереси

66.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

67.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

68.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

69.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

70.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

71.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           

72.Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

           
             
 

РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

 
 

Имена

Длъжност и структура

Чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ 

Регистрационен

номер и дата

Декларирани обстоятелства

1

 

Ивалина Герговска

Главен специалист ДАПФСО

A0BAB5B7/23.05.2018г.

Интереси

2

Снежана Ангелова

Главен специалист ДАПФСО

6E7BOBB3/23.05.2018г.

Интереси

3

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

     

4

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

     

5

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ      

6

Камелия Василева

Главен специалист ДОЗ

06DC0EFD/28.05.2018г.

Интереси

7

Оля Николова  

Главен инспектор ДМД        

96676475/28.05.2018г.

 Интереси 

8

Емилия Филипова  

Главен специалист ДМД

9ED52F68/28.05.2018г.

Интереси

9

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

     

10

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

     

11

Миглена Заркова

Главен инспектор ДОЗ

6ECDAE52/28.05.2018г.

Интереси

12

Татяна Лозанова    

Главен експерт ДОЗ  

A51A2BB6/29.05.2018г. 

Интереси

13

Светлин Борисов

Главен счетоводител ДАПФСО

B4613815/29.05.2018г.

Интереси

14

Анелия Евстатиева

Главен специалист ДМД

6173E51E/29.05.2018г.

Интереси

15

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

     

16

Иван Борисов

Инспектор ДНЗБ

A81185AB/29.05.2018г.

Интереси

17

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

     

18

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

     

19

Мариета Стоянова

Инспектор ДОЗ

A12D3BE1/30.05.2018г.

Интереси

20

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

     

21

Пламенка Бъзовска

Инспектор ДНЗБ

FB39B558/30.05.2018г.

Интереси

22

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

     

23

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

     

24

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

     

25

Петя Методиева

Младши експерт ДНЗБ

15E71C37/30.05.2018г.

Интереси

26

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

     

27

Eлена Стоянова

Младши експерт ДНЗБ

0AEC460D/31.05.2018г.

Интереси

28

Цветанка Петрова

Инспектор ДНЗБ

3FD4515C/31.05.2018г.

Интереси

29

Николай Минчев 

Инспектор ДОЗ 

0CC8E61A/31.05.2018г.

Интереси

30

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

     

31

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

     

32

Ирена Петрова  

Заместник-директор РЗИ-Враца

CC8A7A8A/31.05.2018г.

Интереси

33

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ      

34

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

     

35

Цветелина Страшимирова

Старши юрисконсулт ДАПФСО

7355982B/31.05.2018г.

Интереси

36

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

     

37

Ина Димитрова

Главен инспектор ДОЗ

40804609/31.05.2018г.

Интереси

38

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

     

39

Цветелина Георгиева

Инспектор ДНЗБ

FDD01818/01.06.2018г.

Интереси

40

Вилма Цветкова    

Старши инспектор ДОЗ  

78FDC6F6/01.06.2018г.

Интереси

41

Анета Методиева

Младши експерт ДЛИ

ED424C4E/01.06.2018г.

Интереси

42

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

     

43

Марина Ненкова

Главен специалист ДЛИ

C630DD14/01.06.2018г.

Интереси

44

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

     

45

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

     

46

Теодора Върбанова  

Главен специалист ДЛИ

DC657E31/01.06.2018г.

Интереси

47

Иван Ралчев  

Инспектор ДОЗ

7AEB358A/04.06.2018г.

Интереси

48

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ      

49

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

     

50

Стефан Павлов

Главен експерт ДЛИ

87B512D4/04.06.2018г.

Интереси

51

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

     

52

Стела Мечкова-Петрова

Началник на отдел ПЕК ДНЗБ

6F6B60C0/04.06.2018г.

Интереси

53

Виктор Викторов

Инспектор ДОЗ

75906B5C/04.06.2018г.

Интереси

54

Юлия Христова

Главен експерт ДЛИ

84CCE02F/04.06.2018г.

Интереси

55

Грозданка Найденова

Главен експерт ДЛИ

05D583C5/04.06.2018г.

Интереси

56

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

     

57

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

     

58

Марияна Нушкова

Главен експерт ДЛИ

5F7EEADD/04.06.2018г.

Интереси

59

Чавдар Манов

Началник на отдел МИ ДНЗБ

3774FCD6/04.06.2018г.

Интереси

60

Нели Петкова

Главен инспектор ДОЗ

A81B9038/04.06.2018г.

Интереси

61

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ      

62

Цветан Ангелов

Старши експерт ДОЗ

8B5C1F04/06.06.2018г.

Интереси

63

Незабравка Калмушка

Старши инспектор ДОЗ

45455E5A/06.06.2018г.

Интереси

64

Аделина Ангелова 

Инспектор  ДОЗ

8D524A8C/06.06.2018г.

Интереси

65

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

     

66

Камелия Тинчева

Главен специалист ДМД

FB26F068/06.06.2018г.

Интереси

67

Румяна Докторовска

Главен специалист ДМД

2DE9CD06/06.06.2018г.

Интереси

68

Валентина Цветанова  

Главен специалист ДАПФСО

4D76C731/06.06.2018г.

Интереси

69

Искра Ценова

Главен специалист ДАПФСО

5CBB2404/07.06.2018г.

Интереси

70

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ      

71

Виктория Василева

Инспектор ДОЗ

6B75048D/07.06.2018г.

Интереси

72

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

     

73

Ваня Павлова

Главен експерт ДМД

77F90C96/07.06.2018г.

Интереси

74

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

     

 

75

 

 Зорница Александрова

 

Инспектор ДОЗ

 

89C17195/10.01.2019г.

 

                          Интереси

76

Заличено обстоятелство на основание чл. 5 от НОРИПДУКИ

     
77  Наталия Христова Главен специалист ДНЗБ CАА27А55/13.02.2019г.                              Интереси
78 Десислава Стефанова Главен специалист ДМД

8694А0/15.04.2019г.

                             Интереси