МЗ    БСА    Държавна администрация

Национални програми

Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 г. 

 

Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2021 - 2025 г.

       Листовка – КАБКИС

       Листовка -  ХИВ/СПИН - симптоми, диагностика и превенция

       ПЛАКАТ - Да защитим себе си и другите от инфекция, да помогнем за предотвратяване на разпространението на ХИВ

 

        Листовка за РМШ

        Брошура

        Презентация

           За контакти: инж.Татяна Лозанова - тел: 0879144796  и  Мариета Стоянова- тел: 0879144764

  • Национална стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.;
  • Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г.

          

 

Национално проучване на факторите на риска за здравето.

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ-ВРАЦА  ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ ОТНОСНО ИМУНОПРОФИЛАКТИКАТА НА РМШ - 2015г.

Видео клип

Официален сайт на НПППРМШ:  http://hpv-vaccine.bg/

0800 13 454 – Зелен телефон на Националната програма за първична профилактика на РМШ

HPV- информационна брошура