МЗ    БСА    Държавна администрация

Национални програми

Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 г. 

 

  • Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021-2024 г.;
  • Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Република България 2022-2025 г.;
  • Национална програма за елиминация на морбили и рубеола, 2019-2022 г.;
  • Национална програма за подобряване ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019-2022 г.;
  • Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022 г. към Стратегията за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2027г.;

           За контакти: инж.Татяна Лозанова - тел: 0879144796  и  Мариета Стоянова- тел: 0879144764

  • Национална стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.;
  • Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г.

          

 

Национално проучване на факторите на риска за здравето.

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ-ВРАЦА  ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ ОТНОСНО ИМУНОПРОФИЛАКТИКАТА НА РМШ - 2015г.

Видео клип

Официален сайт на НПППРМШ:  http://hpv-vaccine.bg/

0800 13 454 – Зелен телефон на Националната програма за първична профилактика на РМШ

HPV- информационна брошура