МЗ    БСА    Държавна администрация

Национални програми

Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 г. 

 

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 г.

 

Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население

 

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ-ВРАЦА  ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ ОТНОСНО ИМУНОПРОФИЛАКТИКАТА НА РМШ - 2015г.

Видео клип

Официален сайт на НПППРМШ:  http://hpv-vaccine.bg/

0800 13 454 – Зелен телефон на Националната програма за първична профилактика на РМШ

HPV- информационна брошура