МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално Заповеди на МЗ

Удължаване на временните противоепидемични мерки

  28.05.2021 12:30  

Със заповеди  № РД-01-373/27.05.2021 г. и  Заповед № РД-01-375/27.05.2021 г.  министърът на здравеопазването удължава временните противоепидемични мерки, въведени в страната, до 31 юли 2021 г.