МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-356/18.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването

  18.05.2021 08:33  

Заповед № РД-01-356/18.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването  -  За изменение на Заповед № РД-01-350 от 17.05.2021 г.