МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-355/18.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването

  18.05.2021 16:36  

Заповед № РД-01-355/18.05.2021 г.  на Министъра на здравеопазването -  За изменение на Заповед № РД-01-274 от 29.04.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-285 от 5.05.2021 г.