МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-292/05.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването

  05.05.2021 16:41  

Заповед № РД-01-292/05.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването  - За изменение на Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за стартиране на имунизационна кампания срещу COVID-19, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-118 от 23.02.2021 г., Заповед № РД-01-142 от 04.03.2021 г., Заповед № РД-01-162 от 11.03.2021 г., Заповед № РД-01-171 от 17.03.2021 г., Заповед № РД-01-202 от 02.04.2021 г., Заповед № РД-01-231 от 13.04.2021 г. и Заповед № РД-01-239 от 16.04.2021 г.