МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-286/05.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването

  05.05.2021 16:49  

Заповед № РД-01-286/05.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването  - За допълнение на Заповед № РД-01-278 от 29.04.2021 г.