МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-277/29. 04. 2021 г. на Министъра на здравеопазването

  30.04.2021 11:58  

Заповед № РД-01-277/29. 04. 2021 г. на Министъра на здравеопазването

Мотиви