МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед № РД-01-122/29.04.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екипи за дежурства на 30.04.2021 г. (петък), 01.05.2021 г. (събота), 02.05.2021 г. (неделя), 03.05.2021 г. (понеделник), 04.05.2021 г. (вторник).

  29.04.2021 12:10  

Заповед № РД-01-122/29.04.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екипи  за  дежурства  на  30.04.2021 г. (петък), 01.05.2021 г. (събота), 02.05.2021 г. (неделя), 03.05.2021 г. (понеделник), 04.05.2021 г. (вторник).