МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-254/20.04.2021 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина на Министъра на здравеопазването

  21.04.2021 13:33  

Заповед № РД-01-254/20.04.2021 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина на Министъра на здравеопазването  -  За допълнение на Заповед No РД-01-388/07.07.2020 г., допълнена със Заповед No РД-01-400/13.07.2020 г., Заповед No РД-01-486/31.08.2020 г., Заповед No РД-01-516/15.09.2020 г., Заповед No РД-01-550/30.09.2020 г., Заповед No РД-01-568/06.10.2020 г., Заповед No РД-01-605/16.10.2020 г., Заповед No РД-01-632/04.11.2020 г., Заповед No РД-01-659/18.11.2020 г., Заповед No РД-01-682/30.11.2020 г.,Заповед No РД-01-65/29.01.2021 г., Заповед No РД-01-223/08.04.2021г. и Заповед No РД-01-233/15.04.2021 г.