МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед № РД-01-100/09.04.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екипи за дежурства на 10.04.2021 г. (събота) и 11.04.2021 г. (неделя)

  09.04.2021 14:46  

Заповед № РД-01-100/09.04.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екипи  за  дежурства  на  10.04.2021 г. (събота) и 11.04.2021 г. (неделя).