МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-419/08.06.2021 г. на министъра на здравеопазването

  09.06.2021 13:43  

Заповед № РД-01-419/08.06.2021 г. на министъра на здравеопазването - За изменение на Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за стартиране на имунизационна кампания срещу COVID-19, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-118 от 23.02.2021 г., Заповед № РД-01-142 от 04.03.2021 г., Заповед № РД-01-162 от 11.03.2021 г., Заповед № РД-01-171 от 17.03.2021 г., Заповед № РД-01-202 от 02.04.2021 г., Заповед № РД-01-231 от 13.04.2021 г., Заповед № РД-01-239 от 16.04.2021 г., Заповед № РД-01-292 от 5.05.2021 г., Заповед № РД-01-341 от 11.05.2021 г и Заповед № РД-01-379 от 28.05.2021 г.