МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално Съобщения

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ АИ И ГП за ПМП (ОПЛ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА - Относно: Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019-2022 г.

  15.06.2021 14:31  

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ АИ И ГП за ПМП (ОПЛ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА - Относно: Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019-2022 г.