МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед № РД-01-177 / 17.06.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екипи за дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ-Враца на 19.06.2021 г. (събота) и на 20.06.2021 г. (неделя)

  18.06.2021 14:35  

Заповед № РД-01-177 / 17.06.2021 г. на  Директора на РЗИ - Враца - Екипи  за  дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ-Враца на  19.06.2021 г. (събота) и на 20.06.2021 г. (неделя)