МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-195/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването

  30.03.2021 14:51  

Заповед № РД-01-195/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването - За изменение на Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-23 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-91 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-149 от 10.03.2021 г. и Заповед № РД-01-166 от 12.03.2021 г.