МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално Съобщения

Раздаване / Получаване на ваксини

  04.03.2021 12:41  

На Вниманието на всички ОПЛ

Всички имунизационни кабинети 

Област Враца 

Относно: Раздаване / Получаване на ваксини

Раздаването на ваксини, в т.ч. и за КОВИД - 19 ще се извършва  до 12:00 часа на съответния работен ден.