МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-142/04. 03. 2021 г. на Министъра на здравеопазването

  04.03.2021 16:46  

Заповед № РД-01-142/04. 03. 2021 г. на Министъра на здравеопазването  За изменение на Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за стартиране на имунизационна кампания срещу COVID-19, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г. и Заповед № РД-01-118/23.02.2021 г.