МЗ    БСА    Държавна администрация
ОБЯВА на КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ в Регионална здравна инспекция - Враца
22.06.2021 16:07
Свали
Формуляр за окончателните резултати на кандидати за длъжността: "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ в Регионална здравна инспекция - Враца
20.07.2021 16:47
Свали
СПИСЪК за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността: "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ в Регионална здравна инспекция - Враца
05.07.2021 16:35
Свали
Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (нов формуляр)
22.06.2021 16:08
Свали
Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл (нов формуляр)
22.06.2021 16:09
Свали