МЗ    БСА    Държавна администрация
Covid-19 Съобщения

От 19.03.2021 г. се възобновява дейността на имунизационните пунктове и при ОПЛ в област Враца за имунизиране на лица, регистрирани в Електронния портал COVID - 19 ваксинация само с AstraZeneca.

  18.03.2021 11:47  

От 19.03.2021 г.  се възобновява дейността на имунизационните пунктове и при ОПЛ в област Враца за имунизиране на лица, регистрирани в  Електронния портал COVID - 19 ваксинация само с AstraZeneca.