МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-171/17.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването

  17.03.2021 11:50  

Заповед № РД-01-171/17.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването 

За изменение на Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за стартиране на имунизационна кампания срещу COVID-19, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-118 от 23.02.2021 г., Заповед № РД-01-142 от 04.03.2021 г. и Заповед № РД-01-162 от 11.03.2021 г.