МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-118/23.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването

  24.02.2021 14:00  

Заповед № РД-01-118/23.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването

За изменение на Заповед № РД-01-726/23.12.2020 г. за стартиране на имунизационна кампания срещу COVID-19, допълнена със Заповед № РД-01-92/11.02.2021 г.