МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед за дежурни екипи на разположение от РЗИ - Враца за периода 20.02. - 21. 02. 2020 г.

  19.02.2021 14:22  

Заповед за дежурни екипи на разположение от РЗИ - Враца за  периода  20.02.  - 21. 02. 2020 г.