МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед за дежурни екипи на разположение от РЗИ - Враца за периода 06.02. - 07. 02. 2020 г.

  04.02.2021 15:14  

Заповед за дежурни екипи на разположение от РЗИ - Враца за  периода  06.02.  - 07. 02. 2020 г.