МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването

  15.01.2021 14:17  

Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването. - За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г.