МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването

  27.01.2021 14:54  

Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването -  За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. и Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г.