МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед за дежурни екипи на разположение от РЗИ - Враца за периода 30.01. - 31. 01. 2020 г.

  29.01.2021 15:00  

Заповед за дежурни екипи на разположение от РЗИ - Враца за  периода  30.01.  - 31. 01. 2020 г.