МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-552/02.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването

  03.10.2020 09:42  

Мотиви

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4-5