МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Молба за съдействие по изпълнението на дейностите за 2020 г. по Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.

  25.09.2020 09:56  

Молба за съдействие по изпълнението на дейностите за 2020 г. по Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.