МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално Съобщения

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА, ПОСЕЩАВАЩИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

  14.09.2020 09:59  

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА, ПОСЕЩАВАЩИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19