МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално Съобщения

Считано от 29.06.2020 г., административното обслужване на граждани и договорни партньори на РЗОК – Враца, ще се осъществява в административната сграда на РЗИ – Враца, ул. „Черни Дрин” № 2, фоайе

  25.06.2020 11:30  

Считано от 29.06.2020 г., административното обслужване на граждани и договорни партньори на РЗОК – Враца, ще се осъществява в административната сграда на РЗИ – Враца, ул. „Черни Дрин” № 2, фоайе, при обособено самостоятелно помещение и при спазване на противоепидемичните мерки.

Работно време: 09:00 часа до 17:30 часа.

Телефон за връзка с РЗОК – Враца: 092 686 110