МЗ    БСА    Държавна администрация
Съобщения

Съобщение

  14.06.2020 11:50  

Считано от 15.06.2020 г., ежедневното публикуване на актуалната информация за COVID-19 за деня, ще става до 12:00 часа на следващия ден. Това се налага, тъй като лечебните заведения въвеждат информация за заболелите в Информационната система за борба с COVID-19 до 22:00 часа, а лабораториите за извършените изследвания (включително изследванията, извършени в лабораториите на РЗИ – Враца) до 11:00 часа на следващия ден.