МЗ    БСА    Държавна администрация
Съобщения

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИИТЕ

  11.06.2020 11:53  

Поради непрофесионално поведение на определена местна медия и осъществено от нея грубо нарушение на чл. 32, ал. 2 от Конституцията на РБ, осъществено от медията изнасяне на данни за  здравословното състояние  на граждани в нарушение на ОРЗД, Закона за защита на личните данни и Закона за здравето, считано от 12.06.2020 г., Регионална здравна инспекция ще предоставя информация само в писмен вид.

Запитвания се отправят на електронната поща на РЗИ – Враца: rzi@rzi-vratsa.com